Công văn 509/TCT-DNL 2019 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 509/TCT-DNL
V/v
: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam.
(Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11-HDDT/2018-Ya của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc kiểm tra chữ ký điện tử của người bán trên hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định: Việc sử dụng chứng thư s, chữ ký s, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có quy định về nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số.

Tại Điều 8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử:

“Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tỉnh toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải thực hiện quy trình kiểm tra theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ. Người bán và người mua cũng như các tổ chức liên quan khi sử dụng HĐĐT trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho người bán, người mua) phải thỏa thuận rõ về định dạng HĐĐT, cách thức truyền nhận, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn của HĐĐT và thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận HĐĐT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ trong đó quy định định dạng chuẩn dữ liệu của HĐĐT. Đề nghị Công ty Yamaha nghiên cứu, đồng thời thông báo cho các đối tác để thống nhất thực hiện các quy định liên quan đến HĐĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ/Cục:
CS, PC, CNTT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚNNguyễn Văn Phụng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 509/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 509/TCT-DNL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!