Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4833/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành:17/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 4833/LĐTBXH-KHTC
V/v: Rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017
 
 
Kính gửi:
- Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Hà Nội, cơ sở Sơn Tây, cơ sở Tp. Hồ Chí Minh);
- Các Trường Đại học sư phạm kỹ thuật: Nam Định, Vinh, Vĩnh Long;
- Các Trường Cao đẳng nghề: Kỹ thuật công nghệ, Kỹ nghệ II, Kỹ thuật công nghệ Dung Quất
 
 
Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm 2017, Bộ đã thông báo kinh phí miễn, giảm học phí cho các Trường tại Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Để đảm bảo dự toán cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí theo quy định, Bộ yêu cầu các Trường: Rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017; Báo cáo tình hình kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017, tránh trường hợp không đảm bảo chính sách cho đối tượng hoặc phải hủy dự toán đối với kinh phí này (mẫu báo cáo gửi kèm theo).
Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 24/11/2017 để tổng hợp, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, các đơn vị tự chịu trách nhiệm về kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 còn thiếu hoặc để số dư tại đơn vị.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Thứ trưởng Lê Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng
 
Phụ lục số 1a
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trường:…………….
BÁO CÁO RÀ SOÁT KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2017
Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy
(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)
 

TT
Nội dung
Số SV được miễn, giảm học phí
Mức thu học phí/1sv/1 tháng
Số tháng miễn giảm
Mức miễn giảm
Kinh phí cấp bù học phí
Ghi chú
Nhu cầu KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
KP đã cấp tại QĐ 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016
Đề nghị điều chỉnh KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
 
(Người)
(1.000 đồng)
(Tháng)
(%)
(Triệu đồng)
(Triệu đồng)
(Triệu đồng)
1
2
3
4
5
6
7=3x4x5x6
8
9=7-8
10
1
Đại học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Cao đẳng, Cao đẳng nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Dạy nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập biểu
..., ngày      tháng      năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
Phụ lục số 1b
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trường:…………….
BÁO CÁO RÀ SOÁT KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2017
Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào liên kết do Trường tuyển sinh
(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)
 
TT
Nội dung
Số SV được miễn, giảm học phí
Mức thu học phí/1SV/1 tháng
Số tháng miễn giảm
Mức miễn giảm
Kinh phí cấp bù học phí
Ghi chú
Nhu cầu KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
KP đã cấp tại QĐ 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016
Đề nghị điều chỉnh KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
 
(Người)
(1.000 đồng)
(Tháng)
(%)
(Triệu đồng)
(Triệu đồng)
(Triệu đồng)
1
2
3
4
5
6
7=3x4x5x6
8
9=7-8
10
1
Đại học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Cao đẳng, Cao đẳng nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Dạy nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm ngành...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập biểu
..., ngày ….tháng…… năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi