Công văn 4525/CTDAN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4525/CTDAN-TTHT

Công văn 4525/CTDAN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Thành phố Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4525/CTDAN-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Đức Sáu
Ngày ban hành:22/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 4525/CTDAN-TTHT
V/v chuyển đổi hóa đơn điện tử

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

Công ty Cổ phần DHC Dream Home;
Mã số thuế: 0401527393;
Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu I,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trả lời văn bản số 01/CV/2024 ngày 16/5/2024 của Công ty Cổ phần DHC Dream Home (gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ như sau:

+ Khoản 2 Điều 6 quy định về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ:

“2. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.”

+ Điều 7 quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy:

“1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.”

+ Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn;

+ Điều 12 quy định về định dạng hóa đơn điện tử;

+ Điểm a.2 khoản 2 Điều 13 quy định về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng;

+ Điều 44 quy định về nguyên tắc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử;

- Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành.

Theo đó, HĐĐT được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin HĐĐT được áp dụng theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. HĐĐT được chuyển đổi thành hóa đơn giấy là việc in bản thể hiện của HĐĐT (file PDF) ra giấy thì bản giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Việc chuyển đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của HĐĐT và hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 123/2020/NĐ- CP.

Trường hợp Công ty thuộc trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua thì được cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định tại điểm a.2 khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Công ty có thể in bản thể hiện của HĐĐT nêu trên (file PDF) từ Cổng Thông tin HĐĐT của Tổng cục Thuế để lưu trữ, ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ theo thực tế, Công ty đã được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là Hóa đơn giá trị gia tăng ngày 10/5/2024 (Mẫu số 1, Ký hiệu: C24LDH, Số: 2). Đây là HĐĐT được lập đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và đáp ứng đúng định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về đề nghị cấp HĐĐT có dòng chữ “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”, đây là nội dung được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc chuyển từ HĐĐT sang hóa đơn giấy. Toàn bộ nội dung của Thông tư số 32/2011/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời Công ty được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế) địa chỉ: Số 190 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại: Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Công an TP. Đà Nẵng (để phối hợp);
- Phòng NVDTPC, TTKT3;
- Lưu VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Đức Sáu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi