Công văn 4439/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 4439/TCT-KK
V/v:Thực hiện chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015
 
 
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
 
 
Trả lời công văn số 1421/CT-KK&KTT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về thời hạn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập
Khoản 3b, khoản 3c, khoản 4d, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về trường hợp, điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.
Căn cứ quy định nêu trên, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.
2. Về hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư
Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.
Căn cứ quy định nêu trên, bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT đã được bãi bỏ nên hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
3. Về khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế
Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng s thuế phải nộp, giảm s thuế đã hoàn, giảm s thuế được khu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đi với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm s thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”
Về hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế và đang nghiên cứu để có giải pháp hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với thực tế. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung quy định đề nghị Cục Thuế TP.Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể với trường hợp theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp) thì người nộp thuế khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).
4. Về xử lý kết quả của kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện pháp luật thuế của doanh nghiệp
Công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của KTNN.
Công văn số 5857/BTC-TCT ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với người nộp thuế theo kiến nghị của cơ quan thanh tra.
Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế TP.Đà Nẵng nêu tại công văn số 1421/CT-KK&KTT ngày 12/5/2015 để nghiên cứu có văn bản hướng dẫn chung các Cục Thuế địa phương cùng thực hiện.
Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ: CS; PC, TTr; Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

thuộc tính Công văn 4439/TCT-KK

Công văn 4439/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4439/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành:27/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi