Công văn 4437/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn mua hóa đơn và sử dụng chứng từ thu giá dịch vụ tại chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4437/CTĐLA-TTHT

Công văn 4437/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn mua hóa đơn và sử dụng chứng từ thu giá dịch vụ tại chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4437/CTĐLA-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Tùng
Ngày ban hành:04/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THU

CỤC THU TỈNH ĐẮK LẮK

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 4437/CTĐLA-TTHT

V/v hướng dẫn mua hóa đơn và
sử dụng chứng từ thu giá dịch vụ tại
chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: y ban nhân dân huyện Krông Bông

Ngày 31/10/2022 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nhận được Công văn số 3182/UBND-VP ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông (gọi tắt là UBND huyện) về việc: “Xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong việc mua hóa đơn và sử dụng chứng từ thu giá dịch vụ tại chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar ”. Vấn đề này Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định như sau:

“Điều 90. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ”.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh”.

Tại khoản 5 Điều 8, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 8. Loại hóa đơn

5. Các loại hóa đơn khác, gồm:

...

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;

Điều 15. Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

...

Nội dung thông tin đăng kỹ theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này”.

Tại khoản 15, 16 Điều 2 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ) quy định:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

...

15. Doanh nghiệp kinh doanh, quản lý chợ: Là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ”.

16. Hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ: Là hợp tác xã được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ”.

Tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ) quy định:

“Điều 7. Quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ

1. Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo khoản 3 Điều 5 Nghị định này được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau:

...

c) Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý”.

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định:

“Điều 8. Ban quản lý chợ

1. Ban quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước ”.

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung Công văn số 3182/UBND-VP ngày 27/10/2022 của UBND huyện thì chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar không có Ban quản lý chợ, không có doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, vì vậy không thuộc đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp UBND huyện Krông Bông lựa chọn được doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trung tâm thị trấn Krông Kmar thì các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu tờ khai đăng ký hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT); doanh nghiệp, hợp tác xã làm việc với Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (gọi tắt là TCCCDV) để được cung cấp phần mềm khởi tạo vé điện tử.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, do đó, kể từ ngày 01/7/2022 tất cả các loại hóa đơn, tem, vé, thẻ theo các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn giá trị sử dụng. Đề nghị UBND huyện hướng dẫn các đơn vị trực thuộc không sử dụng hóa đơn, tem, vé, thẻ giấy và phải đăng ký sử dụng hóa đơn, tem, vé, thẻ điện tử theo quy định.

Cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chi cụcThuế KV Lắk - Krông Bông;

- Website, Zalo Cục Thuế;

- Lưu: VT, TTHT (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi