Công văn 4290/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn cán thép Tam Điệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn thép KYOEI Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 4290/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Công ty TNHH thép KYOEI Việt Nam;
- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27/CV-CT ngày 10/10/2012, công văn số 7812/CV-CTTĐ ngày 07/08/2012 và công văn số 7820/CV-CT ngày 13/9/2012 của Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp; công văn 210912/CV-KSVC ngày 22/9/2012 của Công ty TNHH thép KYOEI Việt Nam; công văn số 1342/CT-TTHT ngày 21/06/2012 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình hỏi về thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án Nhà máy cán thép của Công ty TNHH cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Việt Nam, sau khi xin ý kiến các Vụ thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về chính sách thuế GTGT
Tại điểm 8c Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, khoản 8 (c) Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: “c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật.” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tại điểm 2, điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điều 10, Điều lI Mục 1 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, 10%.
Căn cứ quy định trên: Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đối với các trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản hoặc các trường hợp chuyển nhượng khác nếu không được xác định là chuyển nhượng vốn theo quy định tại điểm 8c Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất theo quy định.
2. Về giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI Việt Nam
Tại Hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa Công ty TNHH cán thép Tam Điệp, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Kyoei Steel Singapore Corporation và Ông Đặng Lê Hoa ngày 15/2/2012 liên quan đến Dự án Nhà máy cán thép Tam Điệp tại Khu Công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam (Dự án 1) và Dự án Nhà máy cán thép Tam Điệp tại Khu Công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam (Dự án 2) quy định:
- Điểm 4.3 Điều VI: “Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Hợp đồng này, Giá đã bao gồm tất cả lệ phí ngân hàng, tiền hoa hồng, thuế, chi phí đi lại, và bất kỳ chi phí khác đến hạn liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này hoặc chuyển nhượng Dự án này (bao gồm Giấy phép chuyển nhượng và Quyền sử dụng đất) và tài sản chuyển nhượng theo Hợp đồng này (ngoại trừ bất kỳ khoản thuế nào cho việc chuyến nhượng tài sản còn lại từ Bên chuyển nhượng cho Bên B), không kể bất kỳ sự thay đổi nào trong Pháp luật Việt Nam sau ngày Hoàn tất. Mỗi Bên sẽ tự chỉ trả chi phí và phí tổn cho việc thi hành và thực hiện Hợp đồng này. Cho dù có các quy định trên đây, lệ phí trước bạ do Bên chuyển nhượng chịu... ”
- Điểm 13.6 Điều XIII: Ngôn ngữ “Hợp đồng này được ký thành 4 (bốn) bản cả tiếng Việt và tiếng Anh và mỗi bản đều có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, Hợp đồng này sẽ được giải thích trên bản tiếng Anh.”
- Điểm 13.7 Điều XIII: Luật áp dụng “Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. ”
- Điểm 13.8 Điều XIII: Trọng tài: “Bất cứ sự tranh chấp nào…. Phán quyết của Trọng tài bằng tiếng Anh phải được dịch ra tiếng Việt. Bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như sau. Trong trường hợp có sự khác biệt, bản dịch phải được dịch lại cho chính xác.”
Theo công văn của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam: Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam hiểu rằng đối tượng giao dịch là Dự án 1, Dự án 2 và giá chuyển nhượng là 705.600.000.000 VNĐ là giá đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp của Bên Bán - Công ty TNHH thép Tam Điệp. Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam không thấy cơ sở pháp lý nào để xác định việc Công ty TNHH thép Tam Điệp (Bên bán) xuất hóa đơn GTGT ngày 16/3/2012 ghi giá bán 699.216.000.000 VND, hóa đơn không ghi tiền thuế GTGT là phù hợp. Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam hiểu rằng giao dịch giữa Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam và Công ty TNHH Thép Tam Điệp là có thuế GTGT, theo đó Công ty TNHH Thép Tam Điệp phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam.
Theo công văn của Công ty TNHH Thép Tam Điệp: Công ty TNHH thép Tam Điệp hiểu rằng giao dịch của Công ty TNHH thép Tam Điệp với Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam là chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Ngày 31/8/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3152/TCT-CS gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị Ban Quản lý khu công nghiệp có ý kiến về việc góp vốn, chuyển nhượng dự án trong quá trình thành lập Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam. Ngày 13/9/2012 Ban Quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã có công văn số 239/BQL-ĐT trả lời (đính kèm). Tuy nhiên nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình chưa rõ về bản chất giao dịch của hai bên có phải là chuyển nhượng vốn hay không.
Do có sự không thống nhất về cách hiểu và thực hiện hợp đồng của hai bên ký kết (Bên mua, Bên bán) theo quy định của Pháp luật dân sự và Pháp luật liên quan, vì vậy đề nghị Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam (Bên mua) và Công ty TNHH thép Tam Điệp (Bên bán) cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất xác định cách hiểu và thực hiện hợp đồng theo nội dung mà hai bên đã ký. Trường hợp còn vướng mắc, hai bên có thể thực hiện theo Điều 13 của Hợp đồng quy định rõ việc xử lý các vướng mắc mà hai bên đã ký kết. Trên cơ sở đó mới có đủ căn cứ để xem xét trả lời theo quy định.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Công ty TNHH thép Tam Điệp biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn - để báo cáo);
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình;
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

thuộc tính Công văn 4290/TCT-CS

Công văn 4290/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn cán thép Tam Điệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn thép KYOEI Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4290/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:30/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 4290/TCT-CS

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi