Công văn 428/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh An Giang chính sách thuế GTGT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 428/CT-TTHT

Công văn 428/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh An Giang chính sách thuế GTGT
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:428/CT-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trí Dũng
Ngày ban hành:28/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG

______________

Số: 428/CT-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

               An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nam Việt

Địa chỉ: số 19 D Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1600168736

Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được Công văn số 271/CV-KTTC ngày 10/02/2023 của Công ty Cổ phần Nam Việt (Công ty) về việc giải đáp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) như sau: 

- Tại khoản 2 Điều 14 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế: 

“… 

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.” 

- Tại khoản 9 Điều 14 quy định số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí: 

“…

9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

…”. 

- Tại điểm b khoản 3 Điều 15 quy định không được khấu trừ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần trên 20 triệu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 

“… 

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. 

...” 

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc thì thuế GTGT đầu vào phải hạch toán riêng cho từng hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế. Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế, thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho hoạt động chịu thuế GTGT; cụ thể như sau: 

- Thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động chịu thuế GTGT được khấu trừ thuế. 

- Thuế GTGT đầu vào của hoạt động không chịu thuế không được khấu trừ thuế. Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí theo quy định tại khoản 9 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

- Trường hợp thuế GTGT đầu vào sử dụng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế (thông thường là hóa đơn điện, nước, tiếp khách, chi phí quản lý chung, tiền thuê văn phòng, …) không hạch toán riêng được, thì số thuế GTGT được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra; trong đó: 

+ Doanh thu chịu thuế gồm doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; 

+ Tổng doanh thu là toàn bộ doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế. 

Cụ thể được tính theo công thức sau: 

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế x (Doanh thu chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu).

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty hạch toán thuế GTGT đầu vào, cho từng hoạt động chịu thuế và không chịu thuế, để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Chỉ thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào, cho hoạt động chịu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ, sử dụng đồng thời, cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế như công thức nêu trên, không phải tính phân bổ thuế GTGT đầu vào như trình bày tại Công văn số 271/CV-KTTC của Công ty. 

Cục Thuế thông báo đến Công ty Cổ phần Nam Việt được biết và thực hiện đúng pháp luật về thuế. Trường hợp có vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn tại Website: https://angiang.gdt.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế qua số điện thoại: 02963.841.623 hoặc email: [email protected] để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- BLĐ Cục Thuế; 

- Phòng KTNB, KK; 

- Website: https://angiang.gdt.gov.vn;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG;

- Lưu: VT, TTHT (6b).

KT. CỤC  TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trí Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi