Công văn 4274/BKHCN-TC 2016 triển khai Luật Phí và lệ phí với các dịch vụ Nhà nước không định giá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------
Số: 4274/BKHCN-TC
V/v: Triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Căn cứ Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá, từ ngày 01/01/2017 có 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá (không thuộc Danh mục phí, lệ phí và Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá đã ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí). Danh sách 12 khoản phí nêu trên được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này.
Đ trin khai Lut phí và l phí, thc hin qun lý nhà nưc v giá theo pháp lut v giá có hiu quả đối vi 12 khon phí này, đ ngh các đơn v đang thc hin thu các dch v trên dng thu theo cơ chế phí k t ngày 01/01/2017. Các t chc (tr cơ quan Nhà nưc), cá nhân sn xut, kinh doanh cung cp dch v theo cơ chế thu phí đi vi 12 khon phí này chuyn sang thc hin cung cp dch v theo cơ chế giá th trường t ngày 01/01/2017.
Theo đó các t chc, cá nhân, sn xut kinh doanh cung cp các dch v này đưc tự định giá, điu chnh giá hàng hóa, dch v do mình sn xut, kinh doanh phù hp vi biến động ca yếu t hình thành giá; đưc áp dng nguyên tc, căn cứ, phương pháp đnh giá quy đnh ti Lut giá, Thông tư s 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 ca B Tài chính v quy định phương pháp đnh giá chung đi vi các hàng hóa, dch vụ để định giá hàng hóa, dch v do mình sn xut, kinh doanh; đồng thi thc hin niêm yết giá theo giá do t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh quyết định và không đưc mua, bán cao hơn giá niêm yết; thc hin công khai thông tin v giá hàng hóa dch v thuc thm quyn định giá ca mình theo quy đnh ca Lut giá, quy đnh khác ca pháp lut hin hành v qun lý giá và pháp lut có liên quan.
Đi vi các loi phí đã chuyn sang thc hin cơ chế giá theo quy đnh ca pháp lut chuyên ngành  hoc quy định pháp lut có liên quan trưc khi Lut phí và l phí có hiu lc thì tiếp tc thc hin theo quy định ca pháp lut chuyên ngành đó, pháp lut v giá và các văn bn hướng dn có liên quan.
Trân trng cm ơn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, V
ụ TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Nguy
ễn Ngọc Song
 
 
DANH MỤC
CÁC DCH V CHUYN T PHÍ SANG GIÁ DCH V MÀ NHÀ NƯC KHÔNG ĐNH GIÁ
(Kèm theo Công văn s4274/BKHCN-TC ngày 17 tháng 10 năm 2016)
 

STT
Tên phí
1
Phí kim nghim cht lượng sn phm, hàng hóa, thiết b, vt tư, nguyên vt liu:
Phí kim tra Nhà nưc v cht lượng hàng hóa
Phí th nghim cht lượng sn phm, vt tư, nguyên vt liu
2
Phí đu thu, đấu giá
3
Phí thm định kết quả đấu thu
4
Phí khai thác và s dng tài liu do nhà nưc qun lý:
 
Phí khai thác tư liu ti các Bo tàng, khu di tích lch s, văn hóa
5
Phí giám đnh di vt, c vt, bo vt quc gia
6
Phí gii thiu vic làm
7
Phí d thi, d tuyn
8
Phí kim nghim trang thiết b y tế
9
Phí kim định phương tiện đo lường
10
Phí giám đnh tư pháp
11
Phí s dng bến, bãi, mt nước
12
Phí kim nghim cht lượng động vt, thc vt:
Phí kim nghim dư lượng thuc bo v thc vt và sn phm thc vt
Phí kim nghim cht lượng thc ăn chăn nuôi
Phí kim tra v sinh thú y
 
 
 
 

thuộc tính Công văn 4274/BKHCN-TC

Công văn 4274/BKHCN-TC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4274/BKHCN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Song
Ngày ban hành:17/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Khoa học-Công nghệ

tải Công văn 4274/BKHCN-TC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi