Công văn 4186/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------

Số: 4186/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An.
(Địa chỉ: số 4 khu đô thị Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An)

 

 

Trả lời công văn số 140/VB.LAINCO ngày 10/8/2010 của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Điều 15 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; miễn thuế, giảm thuế quy định tại Chương V Nghị định này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất".

- Điểm 3 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh cơ sở hạ tầng, phát triển nhà hướng dẫn:

"3. Các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà nếu thuộc diện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2004 của Chính phủ".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An được UBND tỉnh Long An giao đất theo Quyết định số 2180/QĐ-UB ngày 26/4/2004 để xây dựng khu dân cư (Quyết định giao đất sau ngày 01/01/2004) thì Công ty không được xét miễn, giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định.

2. Về thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định lĩnh vực: "31. Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn." thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Điều 33 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

"1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư …".

- Công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trong Khu công nghiệp, khu chế xuất hướng dẫn:

"Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1102/VPCP-KTTH ngày 23/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất khu công nghiệp, khu chế xuất. Sau khi trao đổi và có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7591/BKH-KCN&KCX ngày 17/10/2008); Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4958/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 8/12/2008), Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung đối với việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN), như sau: …

2. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đã cấp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng ghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định (nếu có) …".

Theo hồ sơ trình bày thì Công ty được UBND tỉnh Long An cho thuê đất để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn I tại Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 và giai đoạn 2 tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 24/10/2008.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An được UBND tỉnh Long An cho thuê đất tại thời điểm năm 2007, 2008 để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, nếu Công ty có hoạt động kinh doanh hạ tầng trong cụm công nghiệp trong năm 2007, 2008 thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất thì hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất phải tách riêng và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Từ năm 2009, hoạt động đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng được thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

thuộc tính Công văn 4186/TCT-CS

Công văn 4186/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4186/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:19/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi