Công văn 4164/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4164/TCT-CS

Công văn 4164/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4164/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------
Số: 4164/TCT-CS
V/v:Thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015
 
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 902/CT-KTT2 ngày 17/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc trong quá trình kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH Kyowa Kako Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm c Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản c định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản c định, máy móc, thiết bị, k cả hóa đơn mua tài sản c định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 ch ngi trở xung của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); t chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thu, hợp đồng nhà thầu phụ”.
Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đng đã thực hiện đy đủ chế độ kế toán, s sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đi tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thm quyn của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khu trừ thuế.
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vn bằng tài sản c định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đng thuê địa đim kinh doanh.
d) T chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
đ) T chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đu ra không bao gm doanh nghiệp, hợp tác xã.
Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dn tại đim a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền k năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản trực tiếp. Khi gửi Thông báo về vic áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trc tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liu chứng minh như dự án đầu tư đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư đưc người có thm quyền của doanh nghip ra quyết đnh đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sm, h sơ nhn góp vn, hợp đồng thuê đa đim kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế theo hướng dn tại đim b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại đim b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.
Tại công văn số 5485/BTC-TCT ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập:
“Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư; mua sm tài sản c định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điu kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đng hoặc trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn”.
Tại công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
“4. Về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
- Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp khu trừ thuế trong năm 2014.
- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế.
- Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đi tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế đ sử dụng thì thực hiện theo công văn s 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính”.
Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại công văn số 902/CT-KTT2 ngày 17/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An, trường hợp Công ty TNHH Kyowa Kako Việt Nam (Công ty) được thành lập từ ngày 14/2/2014; ngày 25/3/2014 Công ty gửi thông báo đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo bảng cam kết sẽ mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngày 12/6/2014, Cục Thuế tỉnh Long An chấp nhận cho Công ty được áp dụng theo phương pháp khấu trừ từ tháng 05/2014, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tại công văn số 902/CT-KTT2: Chấp thuận nội dung đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của Công ty TNHH Kyowa Kako Việt Nam từ thời điểm Công ty mới thành lập, tháng 02/2014. Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn đã đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị từ Tháng 02/2014 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

-
Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi