Công văn 4152/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 4152/TCT-CS
V/v Thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 
 
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10863 ngày 5/5/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với chênh lệch giá cước vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 1, Điều 8 Luật thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu…”
Tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 2/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải quy định:
“Điều 1. Đối với vận tải quốc tế:
Vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.
- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp”.
Tại điểm 1.13 và 1.14 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT:
“1.13. Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại”.
1.14. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.
Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT”;
Tại điểm 2.13 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về lập hóa đơn đối với: “Cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cơ sở hạ tầng để bán, cho thuê; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế thì lập hóa đơn như sau:
a) Dòng giá bán ghi giá bán nhà, cơ sở hạ tầng (trên hóa đơn ghi tách riêng giá bán nhà và giá đất hoặc giá thuê đất, giá cho thuê cơ sở hạ tầng); doanh thu về vận tải; doanh thu du lịch lữ hành trọn gói chưa có thuế GTGT.
b) Dòng giá tính thuế GTGT là giá được xác định theo điểm 1.8 mục I phần B Thông tư này; doanh thu vận tải; doanh thu du lịch đã trừ các chi phí phát sinh ở nước ngoài như ăn, ở, cước vận chuyển.
c) Dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định”.
Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi mua vé máy bay chặng quốc tế và bán lại đúng số vé máy bay này cho Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt thì doanh thu từ hoạt động bán vé máy bay chặng quốc tế này được áp dụng thuế suất 0% theo hướng dẫn tại công văn số 3055/BTC-TCT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài chính. Công ty Thương mại và du lịch Thắng Lợi mua vé máy bay chặng quốc tế lập hóa đơn GTGT ghi doanh số bán vé (số tiền thu được từ Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt) áp dụng thuế suất 0%.
Trường hợp vé vận tải quốc tế nằm trong gói dịch vụ do Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi cung cấp cho khách hàng thì phần doanh thu bán vé máy bay chặng quốc tế được áp dụng thuế suất 0%; các dịch vụ khác nằm trong gói dịch vụ áp dụng thuế GTGT theo quy định (tương tự như hoạt động du lịch lữ hành). Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi lập hóa đơn, dòng giá bán ghi giá gói dịch vụ chưa có thuế GTGT; dòng giá tính thuế GTGT là giá gói dịch vụ trừ giá vé máy bay chặng quốc tế; dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4152/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4152/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/11/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông , Hàng hải
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực