Công văn 3851/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 3851/TCT-TNCN
V/v: hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010
 
 
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
 
 
Trả lời công văn số 13646/CT-TNCN ngày 30/7/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin cơ quan thuế quản lý đối với mã số thuế cá nhân.
Trong trường hợp cá nhân đăng ký thuế tại một cơ quan thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế tại một cơ quan thuế khác thì cá nhân không phải làm thủ tục chuyển địa điểm để chuyển mã số thuế về cơ quan quản lý mới. Về vấn đề liên quan tới ứng dụng tin học quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27/7/2010 hướng dẫn xử lý hạch toán dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu và thực hiện. Mọi vướng mắc của Cục Thuế về các công việc trong các ứng dụng tin học quản lý thuế có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương theo địa chỉ email: [email protected]
2. Về vấn đề bổ sung thông tin trên hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân; công văn số 4283/BTC-TCT ngày 8/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập.
3. Tại điểm 1, Mục V Công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng cục Thuế nêu trên hướng dẫn: “Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.”
Căn cứ hướng dẫn trên, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.
Đối với cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.
4. Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
“… Trường hợp cá nhân cho thuê nhà, tài sản trước năm 2009 và đã thu tiền cho thuê cho cả thời gian từ năm 2009 trở đi, đã khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên toàn bộ doanh thu trước. Từ ngày 01/01/2009, cá nhân cho thuê được quyền lựa chọn giữ nguyên mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho doanh thu từ năm 2009 trở đi hoặc tính lại theo Luật thuế TNCN.
Cá nhân có yêu cầu tính lại theo Luật thuế TNCN làm đơn đề nghị gửi cơ quan thuế đã thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu cho thuê. Trong đơn nói rõ họ tên người cho thuê, người đi thuê, doanh thu đã thu tiền trước, thời hạn thu tiền trước, số thuế TNDN đã nộp cho doanh thu thu tiền trước, kèm theo hợp đồng thuê và chứng từ đã nộp thuế TNDN cho doanh thu phát sinh từ năm 2009. Căn cứ vào đơn đề nghị của cá nhân cho thuê nhà, thuê tài sản, hợp đồng thuê và chứng từ đã nộp thuế TNDN, cơ quan thuế tính số thuế TNDN phải nộp cho doanh thu phát sinh từ 2009.
Nếu số thuế TNCN phải nộp thấp hơn số thuế TNDN đã nộp trước đây, cơ quan thuế sẽ hoàn lại cho người nộp thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ tính thuế tiếp theo. Việc hoàn thuế hoặc bù trừ do người cho thuê nhà, tài sản đề nghị.
Trường hợp hợp đồng thuê quy định giá thanh toán cho bên cho thuê là giá chưa có thuế và bên đi thuê nộp toàn bộ tiền thuế hộ bên cho thuê thì việc tính lại thuế theo quy định của Luật thuế TNDN cũng được thực hiện theo hướng dẫn ở mục này.”
Do đó, đối với cá nhân cho thuê nhà và đã thu tiền cho thuê nhà một lần, đã kê khai và nộp thuế cho cả thời gian thuê nhà, theo đó, chỉ có một chứng từ nộp thuế nhưng cần quyết toán thuế nhiều năm khi quyết toán thuế thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán gồm: chứng từ nộp thuế (bản photocopy), hợp đồng thuê nhà (bản photocopy), đồng thời mang chứng từ nộp thuế bản chính (chứng từ đã nộp một lần cho cả thời gian cho thuê), hợp đồng thuê nhà bản gốc để đối chiếu. Sau khi đối chiếu xong, cá nhân cho thuê nhà giữ chứng từ gốc để quyết toán cho các năm sau. Việc tính lại số thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.      
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Vụ Kê khai Kế toán thuế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương
 
 

thuộc tính Công văn 3851/TCT-TNCN

Công văn 3851/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3851/TCT-TNCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Duy Khương
Ngày ban hành:30/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi