Công văn 3790/TCT-DNL 2018 Kiến nghị của doanh nghiệp về Nghị định 20/2017/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 3790/TCT-DNL
V/v: Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Công ty TNHH BOT 36.71;
- Công ty TNHH Crowe Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được các công văn của Văn phòng Chính phủ (công văn số 9066/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 và công văn số 9153/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018) chuyển đến Tổng cục Thuế đề nghị trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH Crowe Việt Nam liên quan đến việc xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định số 20”).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 2 Nghị định số 20 quy định đối tượng áp dụng Nghị định:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

- Tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng đối với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụngLuật kinh doanh bảo hiểm.”

Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.

Đối với những vướng mắc phát sinh có liên quan tới quy định xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được đề cập tại các công văn nêu trên (như thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng không (0) v.v.), đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- VCCI (để tổng hợp);
- Vụ TTHT(TCT);
- Lưu: VT, DNL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

thuộc tính Công văn 3790/TCT-DNL

Công văn 3790/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3790/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành:05/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp

tải Công văn 3790/TCT-DNL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
--------------

No. 3790/TCT-DNL

On responding to recommendations of enterprises related to the implementation of the Decree No. 20/2017/ND-CP.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------------

Hanoi, October 05, 2018

 

 

To:

- BOT 36.71 Co., Ltd;
- Crowe Vietnam Co., Ltd.

 

The General Department of Taxation has just received the Official Dispatches of the Government Office (the Official Dispatch No. 9066/VPCP-DMDN dated September 20, 2018, and the Official Dispatch No. 9153/VPCP-DMDN dated September 21, 2018) which were sent to the General Department of Taxation for responding to recommendations of the BOT 36.71 Co., Ltd and Crowe Vietnam Co., Ltd regarding the determination of deducted loan interest costs when determining income subject to enterprise income tax according to the provisions of the Decree No. 20/2017/ND-CP dated February 24, 2017 (hereinafter referred to as the Decree No. 20).

Regarding this issue, the General Department of Taxation gives the following opinions:

- According to the provisions on subjects of application stipulated in Article 2 of the Decree No. 20:

“1. Goods production and trading or service provision organizations (below referred to as taxpayers) that are liable to pay enterprise income tax by the declaration method and have related-party transactions defined in Article 5 of this Decree.”

- Clause 3, Article 8 of the Decree No. 20 provides the provisions on determination of deducted interest costs when determining income subject to enterprise income tax as follows:

“3. The taxpayer’s total loan interest cost arising in a period eligible to be deducted from income subject to enterprise income tax must not exceed 20% of total net profit generated from business activities plus loan interest cost and depreciation cost arising in that period.

This provision does not apply to taxpayers that are subjects of application of the Law on Credit Institutions and Law on Insurance Business.”

Văn bản này có file đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi