Công văn 368/TCT-KK về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 368/TCT-KK
V/v: Thuế GTGT vãng lai ngoại t
nh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo Thiên Phát.

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10610/VPCP-ĐMDN ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Thiên Phát (địa chỉ: 48 p Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai lĩnh vực xây dựng lắp đặt. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Thiên Phát gửi kèm theo Công văn số 10610/VPCP-ĐMDN nêu trên:

Chúng tôi là Công ty TNHH Bảo Thiên Phát, có trụ sở đặt tại số 48 Ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, không có chi nhánh hay văn phòng tại các nơi khác. Trong quá trình thực hiện luật thuế, Công ty chúng tôi gặp phải các vướng mắc về thuế vãng lai như sau:

- Trong thời gian qua chúng tôi có ký hợp đồng thầu phụ thi công lắp đặt giàn giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh (Nhà thầu chính có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) giá trị hợp đồng bao gồm VAT 1,3 tỷ đồng. Chúng tôi nghiệm thu và xuất hóa đơn theo từng hạng mục công trình. Vậy Công ty chúng tôi có nộp thuế vãng lai không?

- Trường hợp có nộp thuế vãng lai (do công ty mới thành lập, kế toán chưa đủ kinh nghiệm và chuyên môn nên đã khai và nộp toàn bộ thuế GTGT tại trụ sở) thì Công ty bị xử phạt không nộp tờ khai thuế vãng lai và tiền chậm nộp thuế không?

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Danh mục nhóm ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng khác tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: "Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ thuật riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa" bao gồm "Lắp đặt và dỡ bỏ cốt pha, dàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốt pha, dàn giáo".

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) liên quan đến khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế liên quan đến xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định s 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế) liên quan đến tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nên trên bổ sung Điều 34a vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên) liên quan đến không tính tiền chậm nộp.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên) liên quan đến miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hp Công ty TNHH Bảo Thiên Phát tại tỉnh Cà Mau có hợp đồng lắp đặt giàn giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty thuộc trường hợp phải khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với doanh thu thực nhận từ hợp đồng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp thuế với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định và phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bảo Thiên Phát được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 
Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 368/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 368/TCT-KK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 31/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!