Công văn 3650/TCT-KK 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

---------

Số: 3650/TCT-KK

V/v: Hoàn thuế GTGT

đối với dự án đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

 

Tr lời các công văn số 2219/CT-KT3 ngày 22/2/2019, công văn số 12197/CT-THNVDT ngày 19/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 001/CV/HBB ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge Bamboo về hoàn thuế giá trị gia tăng đi với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 2,3,4 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội giải thích về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô; nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoặc đầu tư kinh doanh.”

- Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

"3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng...”

- Điểm 3a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành ph, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đi với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyn của dự án đầu tư ti đa bằng s thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu s thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo....”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo, mã số thuế 3700439983, địa chỉ trụ sở chính tại KCN Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương thực hiện dự án đầu tư “Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo - Chi nhánh Bàu Bàng” (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng) ở địa chỉ KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đầu tư số 9866751306 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/9/2015 và thay đổi lần thứ nhất ngày 11/01/2017. Dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng cùng tỉnh Bình Dương nhưng khác huyện với trụ sở chính, hoạt động cùng ngành nghề với trụ sở chính. Về nội dung hướng dẫn hoàn thuế đối với dự án đầu tư cùng tỉnh khác huyện với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh, ngày 13/6/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2415/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam (công văn gửi kèm). Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư Chi nhánh Bàu Bàng và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng các quy định ca pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge-Bamboo (để t/h);

- Vụ CS, PC;

- Website TCT;

- Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phi Vân Tuấn

 

 

thuộc tính Công văn 3650/TCT-KK

Công văn 3650/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3650/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành:13/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi