Công văn 3599/TCT-KK 2019 về phân loại hồ sơ hoàn thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------------

Số: 3599/TCT-KK

V/v  Phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT trường hợp giải thể

CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

 

 

                                                      

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1235/CT-KK ngày 30/05/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT khấu trừ đến thời điểm giải thể đối với trường hợp người nộp thuế đã có biên bản kiểm tra đến thời điểm giải thể. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về các trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế:

“2. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế:

……

đ) Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.”

Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế:

“Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.”

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT:

“ 5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Điểm b, điểm c, khoản 2 Bước 3 Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày, 01/7/2011 của Tổng cục Thuế quy định:

“b) Kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế:

- Thực hiện các công việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo đúng quy định tại Quy trình Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế, trong đó xác định rõ số thuế được hoàn và số thuế không được hoàn; số nợ tiền thuế, tiền phạt.

…..

c) Đề xuất hoàn thuế:

- Căn cứ kết luận kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế, gồm: biên bản kiểm tra; quyết định xử lý kết quả kiểm tra, kết quả xác nhận nợ và các tài liệu có liên quan (nếu có), lập Phiếu đề xuất hoàn thuế (mẫu số 06/QTr-HT ban hành kèm theo Quy trình này)

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế theo Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính) thì thuộc trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Trường hợp, người nộp thuế thực hiện các thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp và Cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, nếu kết quả kiểm tra đủ cơ sở để xác định số tiền thuế được hoàn, số thuế không được hoàn, số nợ tiền thuế, tiền phạt... theo quy định tại khoản 2 Bước 3 Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Thuế thì bộ phận giải quyết hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau lập Phiếu đề xuất hoàn thuế và thực hiện các bước giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Vụ PC, CS;

- Website TCT;

- Lưu: VT, KK(3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3599/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế
Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:3599/TCT-KKNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành:11/09/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!