Công văn 3544/TCT-CS về việc hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 3544/TCT-CS
V/v: Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

- Việc xác định phương tiện vận tải để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế thực hiện theo pháp luật hiện hành.

- Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d2, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải tuyến quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải tuyến quốc tế do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ tên, số hiệu phương tiện vận tải tuyến quốc tế và ngày, tháng, năm cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế. Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu chủ phương tiện vận tải quốc tế cung cấp tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế; số, ngày tờ khai phương tiện vận tải đến, giấy cấp phép bay (đối với máy bay) và phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế; số, ngày tờ khai phương tiện vận tải hoặc giấy cấp phép bay (đối với máy bay) và ngày, tháng, năm cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lưu giữ hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ (nếu có), chứng từ thanh toán hàng hóa dịch vụ. Trường hợp bán qua đại lý, cơ sở bán hàng hóa dịch vụ phải có biên bản thanh toán công nợ giữa cơ sở và đơn vị đại lý, trong đó ghi rõ, tên, số lượng hàng hóa, dịch vụ bán cho phương tiện vận tải quốc tế; tên và số hiệu phương tiện vận tải tuyến quốc tế, số ngày tờ khai tàu đến hoặc giấy phép bay (đối với máy bay) để cơ quan thuế xác nhận làm căn cứ xác định không thu thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Codar Việt Nam
- Cty CP vận tải công nghiệp tàu thủy Bình Định
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, CS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3544/TCT-CS về việc hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3544/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/09/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 3544/TCT-CS
Re: Goods and services supplied for vehicles engaged in international traffic
Hanoi, September 22, 2008

 
To: Tax Offices of provinces and centrally run cities
The General Department of Taxation has received requests from some Provincial Tax Offices and enterprises for guidance on the supply of goods and services for vehicles engaged in international traffic. Regarding this issue, the General Department of Taxation gives the following guidance:
- The determination of vehicles engaged in international traffic complies with existing laws.
- Vehicles engaged in international traffic specified at Point 1.23.d.2, Section II, Part A of the Ministry of Finance’s Circular No. 32/2007/TT-BTC of April 9, 2007, include:
+ Vehicles owned by organizations or individuals overseas who carry on international traffic activities.
+ Vehicles owned by Vietnamese organizations or individuals or those time-chartered or bareboat-chartered by Vietnamese organizations or individuals from foreign organizations or individuals for international traffic purposes.
When supplying goods or services for a vehicle engaged in international traffic owned by a Vietnamese organization or individual or a vehicle time-chartered or bareboat-chartered by a Vietnamese organization or individual from a foreign organization or individual, the supplier of those goods or services shall issue a value-added invoice specifying the name and code number of that vehicle, the date, month and year of supplying the goods or services.
When supplying goods or services for a vehicle engaged in international traffic owned by an organizations or individual overseas, the supplier of those goods or services shall request the vehicle owner to provide the name and code number of that vehicle, the serial number and date of the arrival declaration form or the flight operation permit (for an aircraft), of that vehicle and shall issue a value-added invoice specifying the name and number, and the serial number and date of the declaration form or the flight operation permit (for an aircraft), of that vehicle and the date, month and year of supplying the goods or services.
A supplier of goods or services shall preserve invoices, contracts (if any) and payment vouchers on its sale of goods or services. A seller of goods or services through an agent shall produce a minutes on payment between the seller and the agent, which specifies the name and quantity of goods or services sold for a vehicle engaged in international traffic; the name and code number, the serial number and date of the arrival declaration form or the flight operation permit (for an aircraft), of that vehicle to be certified by a tax agency for not imposing value-added tax on goods or services directly supplied for vehicles engaged in international traffic.
The General Department of Taxation informs Provincial Tax Offices for information and guidance to taxpayers for implementation.
 

 
FOR THE DIRECTOR GENERAL OF TAXATION
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Pham Duy Khuong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!