Công văn 349/TCHQ-TXNK 2023 về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 349/TCHQ-TXNK

Công văn 349/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:349/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nông Phi Quảng
Ngày ban hành:18/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 349/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hi quan nhận vướng mc của Cục Hi quan TP. H Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập và tái nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối vi mã loại hình tạm nhập-tái xuất (G13-G23 quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập;

Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính ph quy định về thủ tục hi quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu;

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hi quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập;

Căn cứ quy định tại số thứ tự 19 mục II Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình tờ khai hi quan hàng tạm nhập.

Căn cứ quy định nêu trên, mã loại hình G13 (tạm nhập miễn thuế) được s dụng để khai báo t khai hải quan nhập khu đối với các trường hợp đã được Tng cục Hi quan hướng dẫn tại số thứ tự 19 Quyết định số 1357/-TCHQ.

Riêng đối với hàng hóa tái nhập của các loại hình: xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sn phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX, xuất khẩu hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan, đề nghị Cục Hi quan TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mã loại hình G13 như đã được hướng dẫn tại điểm g số thứ tự 19 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ để qun lý như đối với hàng hóa tạm nhập và thực hiện chính sách thuế như sau:

- Trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài (người mua ban đầu) thuộc đối tượng miễn thuế, cơ quan hi quan xử lý min thuế trong thông quan, không ban hành quyết định không thu thuế và hướng dẫn doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình G13 cùng với các mã min thuế hoặc không chịu thuế (tham kho các Bng mã tại website: http/ www.customs.gov.vn).

- Trường hợp tái nhập hàng hóa để sa cha, tái chế sau đó xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan: Tại thời điểm làm thủ tục hi quan, doanh nghiệp đđiều kiện không thu thuế theo quy định thì cơ quan hi quan ban hành quyết định không thu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 37a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/QH13, Điều 13 Thông tư số 06/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).

Hàng hóa tái nhập để sa chữa, tái chế sau đó xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có) như đối với trường hợp xuất khẩu lần đầu (nếu tờ khai xuất khu ln đầu doanh nghiệp đã được hoàn thuế xuất khẩu sau khi hàng hóa tái nhập).

2. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Hiện nay khoản 4, khoản 5 Điều 47 được sa đi tại khoản 25 Điều 1 Nghị định sa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP theo hướng chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khu phải tái nhập thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (đ b/c);
- Các Cục HQ t
nh, thành phố (đ th/h);
- Cục GSQL, Cục QLRR (đ
phối hợp);
- Lưu:
VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi