Công văn 3411/UBND-TM của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 3411/UBND-TM
V/v: Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2013
 
 

 

Kính gửi:
- Cục Thuế thành phố;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.
 
Theo đề nghị tại Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đính kèm văn bản); y ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:
Giao Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và y ban nhân dân các quận huyện triển khai các công việc sau đây:
1. Cục Thuế thành phố:
1.1. Chủ động phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố và các Sở, ban, ngành thành phố, y ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
1.2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, y ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan thông tấn, báo, đài tại thành phố và Chi cục Thuế các quận - huyện để phổ biến tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng nêu trên bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và liên tục.
1.3. Tổ chức thực hiện và thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện:
- Áp dụng thuế sut thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở từ ny 01 tháng 7 năm 2013;
- Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả Hợp tác xã có tổng doanh thu không quá 20 tỷ đng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.
Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:
+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vn; thu nhập từ chuyn nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;
+ Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
+ Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, v đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Việc hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
2.Sở Thông tin và Truyền thông:
Phối hợp với Cục Thuế thành ph, Sở Tư pháp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được Quc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, trong đó có một số quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
3.y ban nhân dân các quận - huyện:
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thể dục thể thao, Phòng Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tại địa phương cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Thuế thành phố để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chínhy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNĐ TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các Phòng CV;
- Lưu: VT,(TM/L)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng
 
 

thuộc tính Công văn 3411/UBND-TM

Công văn 3411/UBND-TM của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3411/UBND-TMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành:05/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 3411/UBND-TM

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi