Công văn 339/TCT-CS 2024 về chính sách thuế nhà thầu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 339/TCT-CS

Công văn 339/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:339/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mạnh Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành:26/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Đấu thầu-Cạnh tranh
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 339/TCT-CS

V/v Chính sách thuế nhà

thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4296/CTLAN-TTKT1 ngày 02/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế nhà thầu Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1, Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dn tại Thông tư này áp dụng đi với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điu 2 Chương I):

1. T chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài đ thực hiện một phần công việc của Hợp đng nhà thầu.

Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).

3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau: ”

- Tại điểm h khoản 1 Điều 55 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và điểm 1 khoản 1 Điều 80 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 quy định:

1.. Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

h) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra; kim tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;... ”.

- Tại điểm đ khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

1. Người ra quyết định thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyn hạn sau đây:...

đ) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thm quyền xử kết quả thanh tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra thuế;...

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định. Theo nội dung nêu tại công văn số 4296/CTLAN-TTKT1 ngày 02/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An thì trường hợp của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đang trong quá trình thanh tra thuế, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Vụ PC;

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Mạnh Thị Tuyết Mai

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi