Công văn 3239/TCT-KK 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3239/TCT-KK

Công văn 3239/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3239/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành:22/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3239/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Việc cập nhật danh sách bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài chưa đầy đủ, kịp thời, cơ quan Hải quan gặp khó khăn trong việc tra cứu, phục vụ cho việc hoàn thuế.

- Nhiều doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT chưa tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài hoặc đã tham gia nhưng chưa cập nhật đầy đủ thông tin hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc theo dõi, đối chiếu hóa đơn, đối chiếu hàng thật, hàng giả...

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với việc cập nhật danh sách bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, ngày 04/6/2015 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2184/TCT-TTHT v/v đăng tải, cập nhật thông tin các DN bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trên Website Cục Thuế. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách NNT bán hàng hoàn thuế GTGT để thực hiện kịp thời, đầy đủ việc đăng tải danh sách NNT được công nhận bán hàng hoàn thuế GTGT, NNT điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế GTGT trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 2184/TCT-TTHT nêu trên.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế liên hệ với nhóm triển khai Tổng cục Thuế qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ Service desk (https://hotro.tct.vn) hoặc gọi điện theo các số điện thoại sau: Cục CNTT - 024.37689679 - số máy lẻ 2179, hoặc Vụ TTHT - 024.39728075 - số máy lẻ 5100 để được hướng dẫn.

- Đối với việc tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, ngày 16/11/2015 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4840/TCT-KK đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn NNT tham gia vào hệ thống theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC , tuy nhiên việc triển khai theo đánh giá của Tổng cục Hải quan chưa hiệu quả. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4840/TCT-KK ngày 16/11/2015 của Tổng cục Thuế. Trường hợp đã được tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở nhưng doanh nghiệp không thực hiện, Cục Thuế xem xét, quyết định chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế theo Điều 14 Thông tư số 72/2014/TT-BTC.

2. Để phục vụ công tác tổng kết 04 năm thực hiện Thông tư số 72/2014/TCT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện:

- Tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TCT-BTC.

- Rà soát các quy định của Thông tư số 72/2014/TCT-BTC, đối chiếu với thực tế thực hiện và những vướng mắc phát sinh trong thời gian vừa qua để đề xuất những nội dung sửa đổi Thông tư số 72/2014/TCT-BTC theo hướng thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT, các ngân hàng thương mại thực hiện việc hoàn thuế GTGT và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

(Mẫu báo cáo tổng kết kèm theo Công văn)

Đề nghị Cục Thuế báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) trước ngày 30/8/2018, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: [email protected].

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ THTT; Cục CNTT
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-…

….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOÀN THUẾ GTGT CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành

Báo cáo cụ thể các công việc đã làm để triển khai thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, cụ thể theo các nội dung:

a) Công tác hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài:

- Các công việc Cục Thuế đã thực hiện, như:

+ Tuyên truyền, phổ biến lợi ích khi tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (tin bài, tờ rơi...);

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn NNT thực hiện các quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC , cụ thể: Các thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT; Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế; Hướng dẫn NNT tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT tham gia và cập nhật thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT (phối hợp với cơ quan Hải quan);

+ Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện các thủ tục thanh toán số tiền thuế GTGT đã ứng trước hoàn trả cho người nước ngoài, phí dịch vụ...

- Các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

b) Công tác tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn NNT bán hàng hoàn thuế GTGT, công khai danh sách NNT tham gia bán hàng hoàn hoàn thuế GTGT:

- Đánh giá việc tuân thủ quy định của NNT trong việc đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT;

- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ các quy định Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về lựa chọn NNT bán hàng hoàn thuế GTGT của Cục Thuế;

- Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

c) Công tác thanh toán số tiền thuế GTGT cho NHTM đã ứng trước hoàn trả cho người nước ngoài và tiền phí dịch vụ;

- Đánh giá việc tuân thủ quy định của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc lập và gửi hồ sơ đề nghị thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT;

- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ các quy định Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế về thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế GTGT của Cục Thuế;

- Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

d) Về tình hình sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế; Công tác xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Đánh giá thực trạng sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế của các NNT bán hàng hoàn thuế; công tác xử lý các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

- Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

e) Việc tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài:

- Đánh giá việc hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

- Đánh giá việc thực hiện tham gia, cập nhật thông tin trên hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế vào hệ thống của NNT bán hàng hoàn thuế GTGT

- Nguyên nhân NNT không tham gia, không cập nhật thông tin hóa đơn trên hệ thống đầy đủ: Các khó khăn, vướng mắc của NNT trong việc tham gia vào hệ thống, cập nhật thông tin hóa đơn trên hệ thống.

2. Kết quả triển khai (tính đến hết tháng 6/2018)

- Kết quả lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT:

STT

Đơn vị bán hàng hoàn thuế GTGT

Mã số thuế

Địa chỉ/Địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT

1

Công ty A

 

 

1.1

Chi nhánh ...

 

 

1.2

Cửa hàng ...

 

 

 

 

 

2

Công ty B

 

 

2.1

Chi nhánh ...

 

 

2.2

Cửa hàng ...

 

 

 

 

 

- Kết quả thực hiện thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của Ngân hàng thương mại:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Ngân hàng

Số lượng hồ sơ đề nghị hoàn của NHTM

Số tiền đề nghị hoàn của NHTM

Số tiền thuế đã hoàn cho khách xuất cảnh

Phí dịch vụ của ngân hàng

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

I

NĂM 2014

 

 

 

 

1

Ngân hàng A...

 

 

 

 

2

Ngân hàng B...

 

 

 

 

II

NĂM 2015

 

 

 

 

1

Ngân hàng A...

 

 

 

 

2

Ngân hàng B...

 

 

 

 

III

NĂM 2016

 

 

 

 

1

Ngân hàng A...

 

 

 

 

2

Ngân hàng B...

 

 

 

 

IV

NĂM 2017

 

 

 

 

1

Ngân hàng A...

 

 

 

 

2

Ngân hàng B...

 

 

 

 

V

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

 

 

 

 

1

Ngân hàng A...

 

 

 

 

2

Ngân hàng B...

 

 

 

 

3. Các đề xuất, kiến nghị:

Trên cơ sở các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Cục Thuế đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung nêu tại điểm 1 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi