Công văn 3029/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3029/CTQNG-TTHT

Công văn 3029/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3029/CTQNG-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Hùng
Ngày ban hành:20/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 3029/CTQNG-TTHT
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền
thuê đất trong năm 2024 theo Nghị
định số 64/2024/NĐ-CP ngày
17/06/2024

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân
 kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/06/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2024.

Để doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nắm bắt kịp thời và thực hiện gia hạn đúng quy định, Cục Thuế giới thiệu và lưu ý một số nội dung quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định) như sau:

1. Về đối tượng được gia hạn:

Gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định.

2. Về thời gian gia hạn:

- Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

+ Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 và kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2024 của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn.

+ Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2024, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2024, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2024, thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9 năm 2024 và quý III năm 2024.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN:

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tài khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2024.

- Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn:

- Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2024.

- Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/09/2024 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

(Cục Thuế gửi kèm theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ).

Cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (phối hợp tuyên truyền)
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi (phối hợp tuyên truyền);
- Các Phòng, các CCCT;
- BBT Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TTHT(pttngan).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Võ Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi