Công văn 2984/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc về việc giao nhận thông báo nộp thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------

Số: 2984/TCT-CS

V/v: giải quyết vướng mắc về việc giao nhận thông báo nộp thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

 

 

Trả lời công văn số 999/CT-THNVDT ngày 1/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc Xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc giao, nhận Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn cụ thể về thủ tục, thể thức giao, nhận Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm của cán bộ công chức thuế:

Hiện nay trách nhiệm của các cơ quan liên quan về việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo quy định tại Mục II, Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính- Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính- Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định:

"Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước và các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để phục vụ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tại tỉnh Bình Thuận chưa ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông hoặc đã có ban hành nhưng quy định chưa cụ thể thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh để ban hành hoặc sửa đổi bổ sung quy chế trong đó quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các trường hợp chậm trao thông báo do nguyên nhân chủ quan của cán bộ thuộc cơ quan tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ thực hiện tại quy trình công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ các tổ chức cá nhân theo nghĩa vụ tài chính về đất đai.

2 . Về đề nghị Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các Thông báo nộp tiền còn tồn đọng:

- Tại Điểm 4.3, Mục II, Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 quy định:

"Định kỳ (ít nhất mỗi tháng một lần) cơ quan giao hồ sơ và cơ quan nhận hồ sơ phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu số hồ sơ về nghĩa vụ tài chính đã giao với số "Thông báo nộp tiền" đã nhận để phát hiện các trường hợp còn tồn đọng. Mỗi lần kiểm tra, đối chiếu phải lập biên bản và ghi rõ: số lượng hồ sơ về nghĩa vụ tài chính đã giao, số lượng "Thông báo nộp tiền" đã nhận, số hồ sơ còn tồn đọng chưa giải quyết và nguyên nhân tôn đọng, chậm trễ của từng hồ sơ".

- Tại Điểm 3.1, Mục II, Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 quy định:

"3.1. Thực hiện thu tiền theo "Thông báo nộp tiền" của cơ quan Thuế do người sử dụng đất hoặc người được người sử dụng đất uỷ quyền mang đến. Khi thu tiền, cơ quan thu tiền phải lập chứng từ thu tiền: "Giấy nộp tiền" nếu cơ quan Kho bạc nhà nước thu, "Biên lai thu tiền" nếu cơ quan Thuế thu và thực hiện luân chuyển chứng từ thu tiền theo đúng qui định của pháp luật hiện hành".

- Tại Điểm 4.4, Mục VIII, và Điểm 1.6, Mục IX phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

"4.4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báo nộp tiền".

1.6. Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được Thông báo nộp tiền ".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp quá ba mươi ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế, mà người sử dụng đất chưa thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thu tiền thực hiện phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật hiện hành. Về các đề xuất của Cục Thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận để trong thời gian tới khi sửa Thông tư số 60/2007/TT-BTC và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT sẽ đưa vào nội dung sửa cho phù hợp với thực tế.

Trước mắt, Cục Thuế có thể đề xuất trong quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về đất đai trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại địa phương để đáp ứng kịp thời và phù hợp với thực tế địa phương.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Thị Mai

 

thuộc tính Công văn 2984/TCT-CS

Công văn 2984/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc về việc giao nhận thông báo nộp thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2984/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:10/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 2984/TCT-CS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi