Công văn 2877/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 2877/BTC-TCHQ
V/v: Hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(KCN Yên Phong
1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)
 
Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại công văn số 2301/HQ/SEV ngày 23/01/2014 về vướng mắc trong hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất linh kiện, chi tiết của nhà cung cấp nội địa bán cho SEV để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm c.5 khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là điểm c5 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính) thì: “Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệp khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu...”
Để xử lý vướng mắc trong việc cung cấp tờ khai xuất khẩu, hợp đồng xuất khẩu bản chính thuộc bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC) trong điều kiện SEV không thể cung cấp tờ khai xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu bản chính cho nhiều nhà cung cấp để làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
1. SEV căn cứ trên cơ sở số lượng hàng hóa, định mức sử dụng linh kiện, chi tiết để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, có công văn thông báo gửi cơ quan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa của SEV mở tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế (theo mẫu đính kèm). Nội dung công văn của SEV phải thể hiện rõ các thông tin:
- Số hiệu tờ khai xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khai, địa điểm đăng ký tờ khai;
- Số lượng hàng hóa xuất khẩu của SEV;
- Tên và số lượng bán thành phẩm do doanh nghiệp là nhà cung cấp nội địa xuất bán cho SEV được cấu thành trong số lượng hàng hóa đã xuất khẩu.
- Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp là nhà cung cấp nội địa đề nghị hoàn thuế;
- Cam kết của SEV chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai báo với cơ quan hải quan.
2. SEV thực hiện sao y tờ khai xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) cho nhà cung cấp nội địa, chịu trách nhiệm về số lượng bản sao tờ khai xuất khẩu cung cấp cho các nhà cung cấp nội địa, theo dõi trừ lùi về lượng bán thành phẩm cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu đảm bảo chính xác về số lượng và chủng loại.
3. Cơ quan hải quan nơi các nhà cung cấp nội địa đề nghị hoàn thuế căn cứ công văn thông báo của SEV, bản sao tờ khai xuất khẩu, hợp đồng xuất khẩu (do SEV phát hành cho nhà cung cấp nội địa), hóa đơn GTGT do nhà cung cấp nội địa phát hành khi bán thành phẩm cho SEV để thay thế: Bản chính tờ khai xuất khẩu, bản chính chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu, bản chính hợp đồng xuất khẩu trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 118 Thông tư 128/2013/TT-BTC (nay là khoản 5 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC) và thực hiện hoàn thuế cho các nhà cung cấp nội địa nếu thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại điểm c5 khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là điểm c5 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC).
Các nhà cung cấp nội địa chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn thuế xuất trình với cơ quan hải quan.
Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ (45).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG
ELECTRONICS VIỆT NAM

--------
Số:……………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
………, ngày… tháng… năm……..
 
 

Kính gửi:
- Cục Hải quan A
- Cục Hải quan B
- …
(1)
 
Ngày... tháng... năm 20….., Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đăng ký tờ khai xuất khẩu số……….... tại Chi cục Hải quan D(2), Cục Hải quan E(3) với số lượng hàng hóa xuất khẩu là…. chiếc.
Để sản xuất số hàng hóa xuất khẩu nêu trên, SEV đã mua sản phẩm của các nhà cung cấp nội địa. Các nhà cung cấp nội địa này đã nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm sau đó bán cho Công ty chúng tôi.
SEV xin xác nhận danh sách các nhà cung cấp nội địa, tên và số lượng bán thành phẩm do nhà cung cấp nội địa cấu thành trong số lượng hàng hóa xuất khẩu theo tờ khai xuất khẩu số ... được đăng ký ngày... tháng... năm tại Chi cục Hải quan(2)... Cục Hải quan(3)... như sau:
 

STT
Mã bán thành phẩm
Tên bán thành phẩm
ĐVT
Tên nhà cung cấp
Số lượng bán thành phẩm cấu thành trong sản phẩm XK
Chi cục Hảỉ quan hoàn thuế
1
xxx
 
Chiếc
Công ty X
 
Chi cục Hải quan C(4) trực thuộc Cục HQ A
2
xxx
 
Chiếc
Công ty Y
 
 
3
xxx
 
Chiếc
Công ty Z
 
 
 
SEV xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.
 

 Nơi nhận:
- Như trên
;
-
Chi cục Hải quan (để biết);
-
Lưu: VT.
CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- (1): Cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đề nghị hoàn thuế.
- (2): Chi cục Hải quan nơi SEV mở tờ khai xuất khẩu.
- (3): Cục Hải quan nơi SEV mở tờ khai xuất khẩu.
- (4): Chi cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đề nghị hoàn thuế.
 

thuộc tính Công văn 2877/BTC-TCHQ

Công văn 2877/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2877/BTC-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:07/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 2877/BTC-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi