Công văn 2811/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2811/TCT-KK
V/v:Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 580/CT-KTrT ngày 1/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể:
Căn cứ các quy định tại:
- Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế:
Điều 15. Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1. Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đơn vị trực thuộc
a) Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
...Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. ”
- Điểm b, Khoản 8.2, Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:
“8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:
...b) Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải th, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.”
Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, doanh nghiệp không phát sinh hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra (không phát sinh doanh thu và chi phí), chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cà mau: Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, ghi nhận biên bản và thực hiện các thủ tục đóng mã số doanh nghiệp theo quy định.
2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp nhiều tháng liên tục (kể từ khi thành lập) không phát sinh doanh thu, chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế:
Căn cứ các quy định tại:
- Điểm d, Khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:
“2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sđăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
...d) Không hoạt động ti tr sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;”
- Điểm c, Khoản 1, Điều 211 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:
“1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
...c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;...”
Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:
“Điều 29. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;...”
Với các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế trong quá trình quản lý người nộp thuế trên địa bàn nếu phát hiện doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính (từ ngày 01/7/2015 thời gian ngừng hoạt động là một năm), thì Cục Thuế làm văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cục Thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

thuộc tính Công văn 2811/TCT-KK

Công văn 2811/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2811/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành:10/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi