Công văn 277/TCHQ-TXNK 2024 về hoàn thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 277/TCHQ-TXNK

Công văn 277/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:277/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Sơn Tùng
Ngày ban hành:17/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC HẢI QUAN
__________

S: 277/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM Hải Phòng.

(Lô E, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hi, xã Hồng Phong, huyện
An Dương, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 202309250001-IEP-HTNK ngày 25/9/2023 của Công ty TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG (Công ty LGDVH) đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX sau đó xuất bán ra nước ngoài hoặc xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất khác. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định:

“1. Tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do t chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng…”.

Căn cứ quy định nêu trên, Luật Qun lý ngoại thương và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, t chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp FDI đã được cấp quyền nhập khu thì được nhập khẩu hàng hóa và đã được cấp quyền xuất khẩu thì được xuất khẩu hàng hóa (bao gồm xuất khẩu hàng hóa mà doanh nghiệp đã nhập khẩu hợp pháp theo quyền vào Việt Nam).

Như vậy, trường hợp Công ty LGDVH (là t chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) thực hiện hoạt động kinh doanh theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì hoạt động này phải đm bảo các quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dn thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất

Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất.

3. Về mã loại hình tờ khai hải quan

a) Đối với tờ khai xut khẩu

Việc sử dụng mã loại hình khi xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) đ trả lại chủ hàng, xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có công văn số 695/TCHQ-GSQL ngày 05/2/2021; công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) đ trả lại ch hàng, xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất:

- Trường hợp người xuất khẩu là người nhập khẩu ban đầu hoặc được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, y thác xuất khẩu và hàng hóa đáp ứng điu kiện không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình B13 - xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

- Trường hợp người xut khẩu không có nhu cầu thực hiện thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu hoặc người xuất khẩu không phải người nhập khẩu ban đầu, người được người nhập khẩu ban đu ủy quyền, y thác xuất khu theo quy định thì sử dụng mã loại hình B11 - xuất kinh doanh.

Trường hợp Công ty LGDVH xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa này đáp ứng điều kiện không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì Công ty sử dụng mã loại hình B13 xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

b) Đi với tờ khai nhập khẩu

Trường hợp Công ty LGDVH được cấp quyền nhập khẩu và thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu thì Công ty đăng ký mã loại hình tờ khai A41 - nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu.

4. Về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định:

“1. Các trường hợp hoàn thuế:

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

2. Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua s dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính ph được sa đi, b sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:

“1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xut được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xut khẩu, gm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gm xuất khẩu tr lại ch hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đ sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bi người nhập khẩu ban đu hoặc người được người nhập khẩu ban đu y quyn, ủy thác xuất khẩu.”

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đ sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. Trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC.

Đ nghị Công ty LGDVH nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp thực tế của doanh nghiệp đ xác định cụ thể thủ tục hải quan và chính sách thuế tương ứng. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ các cơ quan có liên quan hoặc cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Tng cục Hải quan có ý kiến đ Công ty TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);

- Các Cục Hải quan tnh, thành phố;

- Cục GSQL (để biết);

- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đặng Sơn Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi