Công văn 2728/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào bỏ sót

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2728/CTQNG-TTHT

Công văn 2728/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào bỏ sót
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2728/CTQNG-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Thiên Khanh
Ngày ban hành:31/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 2728/CTQNG-TTHT
V/v hướng dẫn khai bổ sung thuế
GTGT đầu vào bỏ sót

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

Công ty TNHH Millennium Furniture.
Địa chỉ: Số 1, đường số 1, KCN Việt Nam -Singapore,
xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nhận được Phiếu chuyển số 657/PC-TCT ngày 22/5/2024 của Tổng cục Thuế chuyển nội dung hỏi chính sách thuế đối của Công ty TNHH Millennium Furniture tại Công văn số CV-Millennium 29042024. Về nội dung này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

- Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế...”.

- Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra...”.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót.

“Điều 7. Hồ sơ khai thuế

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

...

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế...”.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn hỏi Công ty TNHH Millennium Furniture, Cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng/kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng/kỳ đó theo nguyên tắc khấu trừ được quy định Điều 1 Luật số 31/2013/QH13, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp Công ty phát hiện bỏ sót thuế GTGT đầu vào của hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Nếu khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế làm tăng hoặc giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT) thì số thuế được khấu trừ điều chỉnh tăng hoặc giảm trên tờ khai bổ sung 01/KHBS phải kê khai vào Chỉ tiêu [38] (Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước), hoặc Chỉ tiêu [37] (Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước) của kỳ phát hiện (kỳ hiện tại) theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định hiện hành, đối chiếu thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi trả lời để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (báo cáo);
- Phòng NVDTPC, TTKT3;
- BBT Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TTHT(ntphuong).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đinh Thiên Khanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi