Công văn 2726/TCT-CS 2019 thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao tài sản cố định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 2726/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao TSCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16958/CT-TTHT ngày 09/4/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với TSCĐ chuyển giao cho địa phương làm nhà văn hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

“Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”;

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty HUDS chuyển giao công trình Câu lạc bộ Mỹ Đình II cho UBND quận Nam Từ Liêm làm nhà văn hóa tổ dân phố phục vụ dân cư trong khu vực, Công ty HUDS nhận được khoản tiền bồi hoàn chi phí đầu tư xây dựng công trình theo giá trị còn lại của tài sản do Ngân sách quận Nam Từ Liêm cấp thì Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm 1 của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 16958/CT-TTHT nêu trên: khi nhận khoản tiền bồi hoàn nêu trên, Công ty HUDS thực hiện lập hóa đơn GTGT, kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực