Công văn 2705/TCT-KK 2012 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 2705/TCT-KK
V/v giảm thuế TNDN theo Thông tư 154/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số ANT(VN)-03/2012 ngày 15/6/2012 của Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) về giảm 30% số thuế TNDN năm 2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, điều 1 và khoản 2 điều 2 Chương I Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

- Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) nếu thực tế có hoạt động sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn nuôi trồng thủy sản; chất phụ gia cho thức ăn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản được xác định theo quy định tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đáp ứng điều kiện có số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì Công ty thuộc diện được giảm 30% số thuế TNDN năm 2011.

Công ty phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp không xác định được thu nhập của các hoạt động được giảm thuế thì thu nhập để tính số thuế được giảm thuế được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được giảm thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2011.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN) hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2705/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 154/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2705/TCT-KK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!