Công văn 2679/TCT-CS 2024 chính sách thuế GTGT, TNDN đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2679/TCT-CS

Công văn 2679/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với chương trình, dự án tài chính vi mô
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2679/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mạnh Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành:24/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC THU
__________

Số: 2679/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT, TNDN
đối với chương trình,
dự án tài chính vi mô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1426/CTTGI-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với chương trình, dự án tài chính vi mô tại Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyn nhượng và các giy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật;

….”

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế GTGT quy định:

“Điều 3. Sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

2. Sa đi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khu, tái chiết khấu công cụ chuyn nhượng và các giy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng;

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế;

….”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, b sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng.

…””

Tại Điều 9 Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ quy định:

“Điều 9. Chính sách thuế, phí, lệ phí

Chương trình, dự án TCVM thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

….

4. Thuế suất 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô và k từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất là 17%.

Đi với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô sau khi hết thời hạn áp dụng mức thuế suất 10% quy định tại Khoản 1 Điều này thì chuyn sang áp dụng mức thuế suất 20% (và k từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 17%). Tổ chức tài chính vi mô quy định tại Khoản này là t chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ) quy định:

“Điều 4. Thu nhập được min thuế

9. ... thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước:... Quỹ h trợ phụ nữ nghèo,...”

Theo các quy định nêu trên và nội dung tại công văn số 1426/CTTGI-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang:

- Về thuế GTGT:

Trường hợp Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát trin kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) phát sinh hoạt động dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Về thuế TNDN:

Trường hợp Quỹ MOM là chương trình, dự án tài chính vi mô, có hoạt động sản xuất, kinh doanh (hoạt động tài chính) và mỗi năm có phát sinh chia lợi nhuận cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang, thì phải nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2023 của Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Vụ PC TCT;

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi