Công văn 2633/TCT-QLN 2024 cưỡng chế nợ thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2633/TCT-QLN

Công văn 2633/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về cưỡng chế nợ thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2633/TCT-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Xuân Linh
Ngày ban hành:19/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 2633/TCT-QLN

V/v Cưỡng chế nợ thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 395/CTGLA-QLN ngày 29/2/2024 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế, về việc này, sau khi xin ý kiến các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế:

Căn cứ khoản 2, khoản 6 Điều 27 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm a, b, c khoản 2 Điều 30 và điểm a khoản 4 Điều 31 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ các quy định trên, nếu cơ quan thuế không có văn bản cụ th đề nghị ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng thương mại, thì trường hợp người nộp thuế mở tài khoản mới tại ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cập nhật dưới hình thức điện tử các thông tin về tài khoản thanh toán mới của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan thuế hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp tháng có thông tin cần cập nhật.

Trường hợp cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mu số 01-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin Mu số 01-1/CC, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế.

2. Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế:

Căn cứ khoản 3 Điều 127, khoản 2 và khoản 4 Điều 129, khoản 1 Điều 144 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm b và c khoản 4 Điều 31 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1 Điều 18 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Căn cứ các quy định trên, trong thời hạn quyết định cưỡng chế có hiệu lực, ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyn số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ca ngân sách nhà nước theo yêu cu của cơ quan quản lý thuế thì bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không trích chuyn vào tài khoản của ngân sách nhà nước (sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản), trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyn toàn bộ s dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ca ngân sách nhà nước nhưng vn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp. Việc xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ trình tự, th tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ hồ sơ, tài liệu thực tế đ thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo đ Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Vụ: PC, CS, KK - TCT;

- Website TCT;

- Lưu: VT, QLN(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Xuân Linh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi