Công văn 2524/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 2524/TCT-CS
V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2523/CT-KT2 ngày 28/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: “b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.
Về điều kiện có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn số 3046/BTC-TCT ngày 20/03/2009 và công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009.
Trường hợp Công ty KCC Engineering & Construction Co.,Ltd là nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng nhà máy sơn Công ty KCC Việt Nam, có cơ sở thường trú tại Việt Nam là Văn phòng điều hành tại Long Thành - Đồng Nai, đã được cấp mã số thuế, mở tài khoản tại ngân hàng và đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi Văn phòng điều hành Công ty KCC Engineering & Construction Co.,Ltd  mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, để được khấu trừ thuế GTGT thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Trường hợp Công ty KCC Engineering & Construction Co.,Ltd thanh toán trực tiếp tiền hàng cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua tài khoản của Công ty tại nước ngoài (có bảng kê xác nhận chuyển tiền của Ngân hàng của Công ty tại Hàn Quốc), nếu có cơ sở xác định thực tế có mua bán hàng hóa, dịch vụ; bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đã khai thuế theo hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ và đã nhận được tiền chuyển khoản từ Công ty KCC Engineering & Construction Co.,Ltd  phù hợp với hợp đồng và hóa đơn mua bán hàng hóa; việc ủy quyền cho Công ty KCC Engineering & Construction Co.,Ltd thanh toán trực tiếp từ tài khoản của Công ty tại nước ngoài được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Văn phòng điều hành và các nhà cung cấp, thì đủ điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ tình hình cụ thể để xử lý theo đúng quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Vụ KK&KTT (TCT);
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, CS (2b);
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

thuộc tính Công văn 2524/TCT-CS

Công văn 2524/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2524/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:25/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
___________

No. 2524/TCT-CS

Regarding vouchers of via-bank payment for tax credit

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_____________

Hanoi, July 25, 2011


To: Tax Department of Dong Nai province

 

The General Department of Taxation has received the Official Dispatch No. 2523/CT-KT2 dated April 28, 2011, of the Tax Department of Dong Nai province regarding vouchers of via-bank payment for entitlement of VAT credit for goods and services purchased under VAT invoices with a value of 20 million VND or more. After consulting the Department of Tax Policy and the Department of Legal Affairs of the Ministry of Finance, and obtaining approval from leaders of the Ministry of Finance, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Pursuant to Point 1.3, Section III, Part B of the Ministry of Finance’s Circular No. 129/2008/TT-BTC dated December 26, 2008,  guiding value-added tax regarding conditions for input VAT credit: “b) Having vouchers of via-bank payment for purchased goods and services, except for cases in which the total invoiced value of purchased goods or services at a time is less than 20 million VND calculated at a VAT-inclusive price”.

Regarding the condition of having vouchers of via-bank payment for purchased goods and services with a value of more than 20 million VND for VAT credit and refund, the Ministry of Finance issued the Official Dispatch No. 3046/BTC-TCT dated March 20, 2009, and Official Dispatch No. 10220/BTC-TCT dated July 20, 2009.

In case KCC Engineering & Construction Co., Ltd is a foreign contract receiving the construction contract of KCC Vietnam Paint Company, with Vietnam-based permanent establishment being the executive office in Long Thanh - Dong Nai, that has been granted a tax identification number, opened a bank account and registered for VAT declaration by the credit method, when the executive office of KCC Engineering & Construction Co., Ltd purchases goods and services in Vietnam, with the value of 20 million VND or more, in order to be eligible for VAT credit, vouchers of via-bank payment are required.

In case KCC Engineering & Construction Co., Ltd has directly paid to the goods or service providers in Vietnam via its overseas account (with a statement confirming the remittance of its bank in Korea), if there is a ground to determine the fact that goods or services are purchased and sold; the goods or service providers in Vietnam have made tax declarations according to the invoices issued for sold goods or provided service, and have already received the money transfer from KCC Engineering & Construction Co., Ltd according to the contracts and invoices issued for sold goods or provided service; and the authorization for KCC Engineering & Construction Co., Ltd to make direct payment from its overseas account has been specified in the contracts of goods purchase or service provision signed between the executive office and providers, then the condition of having vouchers of via-bank payment for entitlement of input VAT credit for sold goods or provided service with a VAT invoice value of 20 million VND or more is considered qualified.

The Tax Department of Dong Nai province shall, based on the actual situation, settle in accordance with regulations.

The General Department of Taxation hereby informs the Tax Department of Dong Nai province for implementation.

 

 

FOR THE DIRECTOR GENERAL
THE DEPUTY DIRECTOR GENERALCao Anh Tuan

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 2524/TCT-CS DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 2524/TCT-CS PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi