Công văn 2470/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2470/TCT-CC

Công văn 2470/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2470/TCT-CCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Nam
Ngày ban hành:12/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Đấu thầu-Cạnh tranh
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 2470/TCT-CC
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012
 
 
Kính gửi: Công ty TNHH Le Long Việt Nam
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số LLVN20120502 ngày 18/5/2012 của Công ty TNHH Le Long Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất, nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài Thye Ming Industrial Co., Ltd (Nhà thầu nước ngoài):
- Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài như sau: Thông tư này áp dụng đối với… Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam”.
- Điểm 2 Mục II Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng thuế đối với nhà thầu nước ngoài như sau: “Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:…2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:
- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro, liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.
- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro, liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam…”
Nhà thầu nước ngoài bán hàng cho Công ty TNHH Le Long Việt Nam theo hình thức chỉ định cho Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam (đơn vị gia công thuê cho Nhà thầu nước ngoài) giao hàng cho Công ty TNHH Le Long Việt Nam. Việc giao nhận hàng không phải “tại cửa khẩu nước ngoài” hay “tại cửa khẩu Việt Nam” nên Nhà thầu không thuộc đối tượng không áp dụng thuế theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.
- Tiết 2.2 Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định như sau: “2.2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả các vùng lãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử; bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ”.
Theo quy định nêu trên, Nhà thầu nước ngoài bán hàng cho Công ty TNHH Le Long Việt Nam theo hình thức chỉ định cho Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam giao hàng cho Công ty TNHH Le Long Việt Nam (hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) nên Nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ giá trị hàng hóa được Nhà thầu nước ngoài bán cho Công ty TNHH Le Long Việt Nam (bao gồm cả giá trị gia công).
2. Nghĩa vụ thuế đối với Công ty TNHH Le Long:
Tại Điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định như sau: “2. Người nộp thuế
Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm:…2.2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa, hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ (sau đây gọi chung là bên Việt Nam)…Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 Mục I Phần A Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư này trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài”.
Theo quy định nêu trên, Công ty TNHH Le Long Việt Nam mua hàng của Nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm tính, khấu trừ và nộp số tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước thay cho Nhà thầu nước ngoài tính trên toàn bộ giá trị hàng mua của Nhà thầu nước ngoài trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Le Long Việt Nam biết và thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ: CS, PC; Thanh tra TCT;
- Lưu: VT, CC (3b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi