Công văn 2455/TCT-DNNCN triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 2455/TCT-DNNCN

V/v Triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện t.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành HĐĐT từ 01/7/2022, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về việc duy trì hoạt động của Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế
Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế tiếp tục duy trì và là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo, Tổ thường trực trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc và tại từng Cục Thuế, đảm bảo bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
2. Về việc sử dụng biên lai điện tử
Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNTT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
3. Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.
4. Về Quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử
Hiện nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên Cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn), về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1737/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn Cơ quan thuế các cấp ký kết Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hóa đơn điện tử. Tại Quy chế và công văn đã có hướng dẫn chi tiết Cơ quan thuế các cấp làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết Quy chế này. Nội dung trao đổi thông tin sẽ được Cơ quan thuế các cấp ký kết trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về trao đổi thông tin, Tổng cục Thuế (Ban QLRR và Cục CNTT) đang khẩn trương hoàn thành tài liệu yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo Quy chế. Trường hợp Cơ quan thuế các cấp nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác tại địa phương có đề nghị thì trao đổi với Tổng cục Thuế (Ban QLRR) để hướng dẫn thêm.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trư
ng (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo, T
thường trực thành lập theo Quyết định số 1309/QĐ-TCT ngày 14/9/2021 của Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Lưu; VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

thuộc tính Công văn 2455/TCT-DNNCN

Công văn 2455/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2455/TCT-DNNCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/07/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
___________

No. 2455/TCT-DNNCN
Regarding the implementation and use of electronic invoices and documents

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

______________________

Hanoi, July 12, 2022

To: Tax Departments of provinces and centrally-run cities.

 

In order to remove difficulties in the implementation and use of e-invoices from July 01, 2022, the General Department of Taxation provides the following guidelines:

1. Regarding the maintenance of operations of the Centers for implementation and use of e-invoices at the General Department of Taxation and Tax Departments

The Centers for implementation and use of e-invoices at the General Department of Taxation and Tax Departments shall maintain their operations. Concurrently, they shall act as the standing units in counseling the Steering Committees and Standing Groups to organize and direct the implementation of e-invoices throughout the country as well as at each Tax Department according to the reality, timely support organizations, enterprises and households in removing their difficulties arising in the implementation of e-invoices without affecting taxpayers’ production and business activities.

2. Regarding the use of e-receipts

Pursuant to Decree No. 123/2020/ND-CP, from July 01, 2022, organizations may use e-receipt. However, the standard format of e-receipts and implementation procedures are being formulated by the General Department of Taxation. Therefore, organizations, including organizations authorized to collect taxes, shall continue to use paper receipts printed on order or self-printed or purchased from tax offices, or use e-receipts under Circular No. 32/2011/TT-BTC, until the General Department of Taxation’s instructions are available.

3. Regarding the use of electronic personal income tax (PIT) withholding documents

Pursuant to Article 33 of Decree No. 123/2020/ND-CP, tax-withholding organizations are not required to register or notify the issuance, or transfer of e-data to tax offices when using electronic PIT withholding documents. They shall develop a software system themselves to ensure that the used e-documents meet compulsory requirements specified in Clause 1 Article 32 of Decree No. 123/2020/ND-CP. While pending the use of electronic PIT withholding documents, organizations (including tax offices) and enterprises may use self-issued PIT withholding documents. From July 01, 2022, tax offices shall stop selling PIT withholding documents printed on tax offices’ orders. Unused withholding documents that have already been purchased from tax offices shall continue to be used.

4. Regarding the regulation on the provision of e-invoice information

Currently, the e-invoice system has met the demand for searching e-invoices on e-portals and apps (searching the entire contents of e-invoices). Regarding the sharing of databases for relevant agencies, on May 23, 2022, the General Department of Taxation issued Official Dispatch No. 1737/TCT-QLRR guiding tax offices at all levels to sign the sample regulation on the exchange of e-invoice information, detailing the discussion and exchange between the tax offices at all levels and State administrative agencies in localities, such as market management agencies, polices or agencies evolved in the investigation and procedural activities, for signing this regulation. Exchanged information shall be signed by tax offices at all levels based on the State management requirements and specific administrative procedures of each external organization and agency. Concurrently, in order to timely meet requirements on information exchange, the General Department of Taxation (the Risk Management Board and Information Technology Department) is urgently completing professional documents for the making of applications meeting the information provision under the regulation. Tax offices at all levels are required to report to the General Department of Taxation (the Risk Management Board) for further instructions when receiving requests for information provision from other State management agencies in the requesting localities.

The General Department of Taxation hereby informs Tax Departments for implementation./.

 

 

FOR THE DIRECTOR GENERAL
THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Dang Ngoc Minh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 2455/TCT-DNNCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 2455/TCT-DNNCN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi