Công văn 2446/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Thuộc tính văn bản
Công văn 2446/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2446/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2446/TCHQ-TXNK
V/v
: Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 
 
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và Bộ Y tế về việc cơ quan hải quan địa phương áp dụng chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế không thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như Bộ Y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã có các công văn chỉ đạo về chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế, cụ thể: công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015, công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017;
Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính về thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế; đặc biệt lưu ý khi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 nêu trên. Trường hợp có vướng mắc, báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
CST-Phương (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái