Công văn 244/TCT-KK 2023 kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 244/TCT-KK

Công văn 244/TCT-KK của Tổng cục Thuế về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:244/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 244/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT, TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4632/CTDAN-TTHT ngày 13/8/2022 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động thu hộ hãng vận tải nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm n khoản 4 và điểm e khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ quy định về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài;

- Tại g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022) quy định về tạm nộp theo quý và khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài;

- Tại điểm 13.2 và 13.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài;

- Tại điểm b.1, e khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài;

- Tại khoản 1, 2 Điều 87 và Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về hiệu lực thi hành và mẫu biểu khai thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Asiatrans VIETNAM (sau đây gọi là Công ty) có hoạt động thu hộ các dịch vụ cho các hãng vận tải nước ngoài thì Công ty khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hãng vận tải nước ngoài năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Về thuế GTGT:

- Từ ngày 01/01/2021, Công ty khai thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo quy định đối với nhà thầu nước ngoài tại điểm n khoản 4 và điểm e khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ.

- Về mẫu biểu hồ sơ khai thuế GTGT:

+ Đối với các kỳ tính thuế của năm 2021 là tờ khai thuế mẫu số 01/NTNN theo tháng hoặc theo lần phát sinh và mẫu số 02/NTNN khi kết thúc hợp đồng nhà thầu nước ngoài và các phụ lục, tài liệu đính kèm theo quy định tại điểm b.1, điểm e khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Đối với các kỳ tính thuế của năm 2022 là tờ khai thuế mẫu số 01/NTNN theo tháng hoặc theo lần phát sinh và mẫu số 02/NTNN khi kết thúc hợp đồng nhà thầu nước ngoài và các phụ lục, tài liệu đính kèm theo quy định tại điểm 13.2, 13.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ và mục XI Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế TNDN:

- Từ ngày 01/01/2021, Công ty thực hiện tạm nộp thuế TNDN hàng quý cho hãng vận tải nước ngoài và khai quyết toán năm theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ và điểm 13.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 của Chính phủ.

- Mẫu biểu hồ sơ quyết toán thuế TNDN là tờ khai quyết toán thuế mẫu số 01/VTNN và các phụ lục đính kèm theo quy định tại mục XI Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn
(để b/c);
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi