Công văn 2106/TCHQ-TXNK 2020 thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

__________

Số: 2106/TCHQ-TXNK
V/v: Thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định số 436/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/02/2020 về việc miễn thuế nhập khẩu, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định 436/QĐ-BTC ngày 27/03/2020 về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu; theo dõi, quản lý việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế của doanh nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020.

2. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020 của Tổng cục Hải quan tại nơi làm thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c)
- Vụ CST, Vụ PC (để theo dõi);
- Cục KTSTQ, Cục GSQL, Vụ Thanh tra, Cục ĐTCBL, Cục QLR.R, Vụ PC (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2106/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2106/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực