Công văn 2101/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về thủ tục miễn thuế theo Điều ước quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2101/TCT-HTQT
V/v:Thủ tục miễn thuế theo Điều ước quc tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.
 
 
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 828/CT-Ktr1 ngày 7/4/2017 của Cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Điều ước quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan đối với Hợp đồng thực hiện dự án cấp nước vùng phụ cận Vinh ký kết giữa công ty TNHH Econet Oy và Chủ đầu tư là công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại Điểm 1 Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016 của Quốc hội:
“Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau v cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp".
- Theo quy định tại Điểm 5 Điều 156, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:
“Việc áp dụng văn bn quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
Trường hợp Công ty TNHH Econet Oy đáp ứng đủ điều kiện miễn thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam thì Công ty phải có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo hướng dẫn tại Điều 20 và Điều 47 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.
Nếu Công ty không nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên thì Công ty phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành. Công ty có thể giải trình khi không thể cung cấp các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

thuộc tính Công văn 2101/TCT-HTQT

Công văn 2101/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về thủ tục miễn thuế theo Điều ước quốc tế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2101/TCT-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành:19/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

Official Dispatch No. 2101/TCT-HTQT dated May 19, 2017 of the General Department of Taxation on Tax exemption procedures under International Treaties
To: The Department of Taxation of Nghe An Province
The General Department of Taxation has received the Official Dispatch No. 828/CT-Ktr1 dated April, 2017 sent from the Department of Taxation of Nghe An Province to request for guidance on procedures for exemption of Corporate Income Tax under the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Finland on the Contract for execution of project on water supply in Vinh City Neighborhood signed by and between Econet Oy Ltd. and Nghe An Water Supply One Member Company Limited. The General Department of Taxation gives response as follows:
- Pursuant to Point 1 Article 6 of the Law on Treaties No. 108/2016/QH13 dated April 09, 2016 of the National Assembly:
“In case a Vietnam’s legislative document other than the Constitution and an international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contain different regulations on the same matter, the international agreement shall apply".
- Pursuant to regulations in Point 5 Article 156 of the Law on Promulgation of Legislative Documents No. 80/2015/QH13 dated June 22, 2015 of the National Assembly with respect of the application of legislative documents:
"Application of Vietnam’s legislative documents must not obstruct the implementation of the international agreements to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory. In case a Vietnam’s legislative document other than the Constitution and an international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contain different regulations on the same matter, the international agreement shall apply”.
If Econet Oy Ltd. satisfies all of eligibility requirements for tax exemption under regulations in the Double Taxation Agreement or the Framework Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, Econet Oy Ltd. is responsible for submitting the application for tax exemption under regulations in Article 20 and Article 47 of the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by Ministry of Finance.
If Econet Oy Ltd. fails to conduct procedures for tax exemption under regulations in the Circular 156/2013/TT-BTC as mentioned above, Econet Oy Ltd. must make tax declaration in accordance with prevailing regulations of law. Econet Oy Ltd. may give explanation about its failure to provide information or documents required in the application for tax exemption under regulations of the international agreement.
The General Department of Taxation hereby responds to the Department of Taxation of Nghe An Province for reference./.
Under the General Director
For the Director of Department of International Cooperation
The Deputy Director
Tran Thi Thanh Binh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 2101/TCT-HTQT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi