Công văn 2016/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động biếu, tặng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
Số: 2016/TCT-DNL
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động biếu, tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013
 
 
Kính gửi: Công ty Bảo Việt Phú Yên.
 
Trả lời công văn số 39/BVPY-2011 ngày 21/01/2013 của Công ty Bảo Việt Phú Yên về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động biếu, tặng,… phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Tại tiết c, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn"
Tại khoản 5, Điều 14, Mục I, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn:
"Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."
Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa mua về để cho, biếu, tặng dưới các hình thức, phục vụ cho kinh doanh các loại hình bảo hiểm chịu thuế GTGT.
2. Về thuế GTGT đầu ra
Tại điểm 1.3, khoản 1, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 3, Điều 7, Mục I, Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Tại tiết b, điểm 2,4, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng."
Tại điểm 1b, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 quy định:
"Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa"
Căn cứ các quy định nêu trên, khi Công ty Bảo Việt Phú Yên thực hiện cho, biếu, tặng hàng hóa cho khách hàng thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.
3. Về thuế TNDN đối với hoạt động cho, biếu, tặng:
Tại khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và khoản 1, Điều 6, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau (trừ các khoản chi không hợp lệ được quy định tại 2 văn bản trên):
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
Tại điểm 3.2, khoản 3, Mục III, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm biếu, tặng, cho.
Căn cứ các hướng dẫn trên, đối với hoạt động cho, biếu, tặng hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì phải hạch toán vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với các hàng hóa này theo giá bán hàng hóa tương đương trên thị trường tại thời điểm cho, biếu, tặng.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bảo Việt Phú Yên được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tỉnh Phú Yên;
- Vụ CS, PC, KK - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

thuộc tính Công văn 2016/TCT-DNL

Công văn 2016/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động biếu, tặng
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2016/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:19/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 2016/TCT-DNL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi