Công văn 1978/UBND-KT Hà Nội đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 1978/UBND-KT
V/v:
Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc “...Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.”; Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại các Thông báo: số 27/TB-VPCP ngày 22/01/2019 và số 259/TB-VPCP ngày 25/07/2019: “...bảo đảm hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn” - hiện tại đã có 86.729 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ khoảng 67%).

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội: “trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử...”; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị (tương tự hệ thống đã áp dụng triển khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 11/2017)

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Hóa đơn điện tử, Biên lai điện tử giữa các đơn vị; báo cáo UBND Thành phố kết quả hàng tháng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp, nghiêm túc thực hiện chương trình triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn Thành phố ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bí thư Thành ủy (để b/c);

- Chủ tịch UBND TP (để b/c);

- Các PCT UBND Thành phố;

- VPUB: CPVP, TH, KT;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 

 

thuộc tính Công văn 1978/UBND-KT

Công văn 1978/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1978/UBND-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:27/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi