Công văn 1960/CTYBA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc tỷ lệ quy đổi khoáng sản khai thác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1960/CTYBA-TTHT

Công văn 1960/CTYBA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc tỷ lệ quy đổi khoáng sản khai thác
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1960/CTYBA-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hùng Sơn
Ngày ban hành:24/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH YÊN BÁI
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1960/CTYBA-TTHT
V/v tỷ lệ quy đổi khoáng sản khai thác.

Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327;
Mã số thuế: 5200154038;
Địa chỉ: Số nhà 856, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình,
tỉnh Yên Bái.

Ngày 14/6/2024 Cục Thuế tỉnh Yên Bái nhận được công văn số 46/CV-DN 327 của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) về việc tư vấn, hướng dẫn Doanh nghiệp tính tỷ lệ quy đổi từ tấn thành mét khối để doanh nghiệp thực hiện việc kê khai tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế quy định:

“1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên qua tìm hiểu chính sách, vấn đề Doanh nghiệp hỏi có các văn bản liên quan sau:

Tại Mục I, Phần 3, Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng công bố Định mức vật tư trong xây dựng quy định:

“Trọng lượng đơn vị vật liệu trong các bảng của phụ lục này là trọng lượng đơn vị vật liệu ở trạng thái tự nhiên sử dụng để tính toán năng suất xếp dỡ, trọng lượng vận chuyển. Không dùng để tính toán trong thiết kế, trong kỹ thuật sử dụng vật liệu xây dựng.

I. TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU KHÔNG KIM LOẠI

Số TT

Tên vật liệu

Đơn vị

Trọng lượng

Ghi chú

I. Vật liệu rời

...

...

10

Đá mạt 0,5 ÷ 2

kg/m3

1600

11

Đá dăm 2 ÷ 8cm

kg/m3

1500

12

Đá ba 8 ÷ 15

kg/m3

1520

13

Đá hộc > 15

kg/m3

1500

14

Đá bọt

kg/m3

450

15

Đá nổ mìn

kg/m3

1600

...

...”

Tại Điều 3, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái quy định:

“Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái thể hiện trong bảng sau:

TT

Khoáng sản nguyên khai

Thành phẩm

Tỷ lệ quy đổi (nguyên khai/ thành phẩm)

Tên khoáng sản

Đơn vị

Tên thành phẩm

Đơn vị

...

...

3

Đá làm khoáng chất công nghiệp, làm xi măng

m3

Đá làm khoáng chất công nghiệp, làm xi măng

tấn

1 m3/1,53 tấn

...

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, tỷ lệ quy đổi từ “tấn” thành “mét khối” đối với khoáng sản khai thác để thực hiện việc kê khai tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng và Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để thực hiện.

Như vậy, vấn đề Doanh nghiệp hỏi về tỷ lệ quy đổi đá hoa trắng từ “tấn” thành “mét khối” không thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Trường hợp tỷ lệ quy đổi khoáng sản khai thác của doanh nghiệp không được quy định tại Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng và Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái để Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 được biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC, TT-KT, KK;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hùng Sơn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi