Công văn 18940/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat (DCP)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 18940/BTC-CST
V/v: Thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat (DCP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 
 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai
 
Bộ Tài chính nhận được công văn số 0212/CV-DLC ngày 02/12/2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kiến nghị về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% với sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP) của Công ty đã được Bộ Tài chính tổng hợp gửi xin ý kiến Bộ ngành, Hiệp hội liên quan tại công văn số 12084/BTC-CST ngày 1/9/2015 về dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ ngành, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo đó, quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP), mã hàng 2835.25.10 là 0% nhằm đảm bảo nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm và hạn chế ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi.
Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai được biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC, TCHQ;
- Lưu: VT, CST.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 18940/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat (DCP)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 18940/BTC-CST Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực