Công văn 1775/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1775/TCT-CC

Công văn 1775/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1775/TCT-CCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành:26/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 1775/TCT-CC

V/v: Lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế

 

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ, đến nay ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược. Theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính, hiện ngành Thuế đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011- 2020. Để Chiến lược trong giai đoạn tới đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đồng thời, áp dụng những kinh nghiệm cải cách của các nước tiên tiến trên thế giới, việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, phân tích xác định những bài học thành công cũng như nguyên nhân tồn tại hạn chế có tính chất quyết định.

Tổng cục đã xây dựng Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Để có cơ sở đánh giá khách quan, chính xác và toàn diện, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế, các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục triển khai một số công việc như sau:

1. Lập báo cáo tình hình thực hiện quản lý thuế theo mẫu biểu thống kê:

a. Đối với các Cục Thuế:

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo tổ chức triển khai hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục Thuế lập và gửi các báo cáo về Tổng cục thuế theo các mẫu biểu thống kê sau:

Biểu số 1: Thống kê tình hình hoạt động của cơ quan thuế

Biểu số 2b: Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế

Biểu số 3b: Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế

Biểu số 4a: Thống kê kết quả thực hiện công tác thu nợ thuế theo loại thuế

Biểu số 4b: Thống kê tình hình nợ thuế theo khả năng thu hồi

Biểu số 5: Thống kê kết quả thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế

Biểu số 6a: Thống kê kết quả thực hiện công tác xử lý đăng ký thuế

Biểu số 6b: Thống kê kết quả thực hiện công tác xử lý tờ khai thuế

Biểu số 6c: Thống kê kết quả thực hiện công tác hoàn thuế

Biểu số 6d: Thống kê kết quả thực hiện công tác kế toán thuế

Biểu số 7b: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Biểu số 7c: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

Biểu số 7d: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế

Biểu số 8b: Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế.

Biểu số 8c: Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế.

Biểu số 9: Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế.

(Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kế kết quả công tác thuế và hướng dẫn lập báo cáo thống kê tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này).

Các mẫu biểu nói trên được lập đến từng cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế và cơ quan Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.

Phòng Tổng hợp Dự toán thuộc các Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn các phòng/Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tổ chức phân công và triển khai việc lập báo cáo, đôn đốc và kiểm tra số liệu thông tin trên báo cáo và lập báo cáo chung của gửi Tổng cục Thuế.

Các phòng, đơn vị và các bộ phận thuộc Cục Thuế và Chi cục Thuế có trách nhiệm lập báo cáo thống kê theo hệ thống mẫu biểu tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này theo sự phân công của Cục trưởng Cục Thuế.

b. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế phân công các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm báo cáo thống kê theo các mẫu biểu sau:

Biểu số 2a: Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế (Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế)

Biểu số 3a: Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế (Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế)

Biểu số 7a: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế (Thanh tra Tổng cục Thuế)

Biểu số 7d: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế (Vụ Kiểm tra nội bộ)

Biểu số 8a: Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế (Vụ Tổ chức cán bộ)

Biểu số 8c: Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế (Trường Nghiệp vụ thuế).

Biểu số 9: Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế (Vụ Tài vụ quản trị).

Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kế kết quả công tác thuế và hướng dẫn lập báo cáo thống kê tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ báo cáo thống kê một số mẫu biểu tại Phụ lục 1 nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc lập và gửi báo cáo, Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện:

Các Cục Thuế, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế gửi các báo cáo thống kê nêu tại công văn này về Ban Cải cách và Hiện đại hoá - Tổng cục Thuế trước ngày 15/6/2010, đồng thời gửi báo cáo qua đường thư điện tử theo địa chỉ [email protected]

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ với Ban Cải cách và Hiện đại hoá- Tổng cục thuế, số điện thoại: 04.22212028 để được giải quyết kịp thời.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc nêu trên đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu: VT, CC (3b).Chinh

TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Hạnh Thu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi