Công văn 1543/TCT-TCCB 2024 phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1543/TCT-TCCB

Công văn 1543/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong toàn ngành thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1543/TCT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Xuân Thành
Ngày ban hành:12/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THU

_______

Số: 1543/TCT-TCCB

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua

chào mừng kỷ niệm 70 năm

Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80

năm Ngày thành lập QĐND Việt

Nam và 35 năm Ngày hội QPTD

 trong toàn ngành Thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 

 

 

 

Kính gửi: 


- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 1715/BTC-TCCB ngày 16/02/2024 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, Cục, Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của các đơn vị và của Tổng cục Thuế; thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng khắp trong ngành Thuế về các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt ngành Thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, của các Cục Thuế, các đơn vị và trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí ngành Thuế.

Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc,...; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát động; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, của từng đơn vị từ nay đến cuối năm 2024, trong đó tập trung tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội giao.

3. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giao lưu, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại cơ quan, đơn vị. Vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tham gia viết tin, gửi bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị và các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Thuế; hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; treo các khẩu hiệu có nội dung phù hợp tại nơi trang trọng của trụ sở cơ quan, đơn vị.

4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát động, cụ thể:

- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1397/TCT-TCCB ngày 05/4/2024 của Tổng cục Thuế xem xét, lựa chọn các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế có thành tích tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào thi đua và trong tổ chức, triển khai, thực hiện tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1397/TCT-TCCB ngày 05/4/2024 của Tổng cục Thuế.

- Căn cứ Hướng dẫn số 2895/HD-BTĐKT ngày 29/12/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, lựa chọn các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế có thành tích tiêu biểu xuất sắc, điển hình trong phong trào thi đua và trong tổ chức, triển khai, thực hiện tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân nói riêng và có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói chung để đề nghị xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 2895/HD-BTĐKT ngày 29/12/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày 30/10/2024 để tổng hợp, trình khen thưởng.

(Hướng dẫn số 2895/HD-BTDKT, Công văn số 1715/BTC-TCCB và 1397/TCT-TCCB kèm theo)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung trên, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại đơn vị và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính (Vụ TCCB);

- Lãnh đạo TCT;

- Lưu VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi