Công văn 14332/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ sâu (Diazinon min 95%)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 14332/BTC-CST

Công văn 14332/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ sâu (Diazinon min 95%)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14332/BTC-CSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Đức Huy
Ngày ban hành:13/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 14332/BTC-CST

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 14332/BTC-CST
V/v:Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ sâu (Diazinon min 95%)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015
 
 
Kính gửi: Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương
 
Trả lời công văn số 538/BVTV.1-KD/TCKT ngày 20/8/2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về vướng mắc chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc trừ sâu theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo quy định tại danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (trước đây là thông tư s 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011), mặt hàng thuốc trừ côn trùng thuộc nhóm (mã HS) 38.08; mặt hàng Diazinon thuộc nhóm 29.33 - Hợp chất dị vòng, chỉ chứa (các) dị tố nito, mã hàng 2933.59.10.
Theo quy đnh tại số thứ tự 497 điểm 1 mục I Phụ lục I Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư s03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (trước đây là Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013) về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, mặt hàng thuốc trừ sâu (có hoạt chất Diazinon min 95%) thuộc mã HS 3808; không có tên của mặt hàng Diazinon thuộc nhóm 29.33 - Hợp chất dị vòng, chỉ chứa (các) dị t nito, mã hàng 2933.59.10.
Theo Thông báo số 2227/TB-TCHQ ngày 17/3/2015 của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đi với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu thì mặt hàng có tên thương mại là Intermediate raw material for product Basitocx 5gr: Diazinon tech min 95%; tên khai báo: hoạt chất Diazinon để sản xuất thuốc trừ sâu Basitox, 5gr và tên gọi theo cấu tạo: Diazinon thuộc nhóm 29.33 “Hợp chất dị vòng, chỉ chứa (các) dị tố nito”, phân nhóm 2933.59 “- - Loại khác”, mã hàng 2933.59.10 “- - - Diazinon”.
Căn cứ khoản 4 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan “Bộ tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trưc ngày hiệu lực ca Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”, Bộ Tài chính sẽ trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi về mã HS đối với mặt hàng thuốc trừ sâu (có hoạt chất chính Diazinon min 95%) nêu tại Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT nêu trên để thống nhất trong thực hiện.
- Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT “Thuc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.
- Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: mặt hàng “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuế phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.
- Theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam (trước đây là Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008) thì mặt hàng thuốc trừ côn trùng thuộc nhóm (mã HS) 38.08 có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%; Mặt hàng Diazinon thuộc nhóm 29.33 - Hợp chất dị vòng, chỉ chứa (các) dị tố nito, mã hàng 2933.59.10 có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khu Việt Nam: “1. Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế sut thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.
- Theo quy định của Thông tư s21/2015/TT-BNNPTNTT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì việc nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu (thuốc bảo vệ thực vật) phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng nêu trên thì mặt hàng thuốc trừ sâu thuộc đi tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%. Việc thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ sâu được áp dụng thống nhất ở khâu nhập khẩu và ở khâu kinh doanh thương mại.
Căn cứ danh mục bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 ca Bộ NNPTNT (trước đây là Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013) về vic ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam, mặt hàng thuốc trừ sâu (có hoạt chất Diazinon min 95%) thì Công ty cổ phần BVTV I TW là doanh nghiệp được Bộ NNPTNT cho phép được đăng ký nhập khẩu và kinh doanh thuốc trừ sâu (Diazinon min 95%) về đsản xuất thuốc trừ sâu (Diazinon hàm lượng 5%).
Theo đó, trường hợp công ty Công ty CPBVTV I TW nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu có hoạt chất chính là Diazinon min 95% theo đúng quy định của Thông tư s21/2015/TT-BNNPTNT ny 8/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuc bảo vệ thực vật thì thực hiện áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 5%, Trong khi chờ sửa đi Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị công ty thực hiện kê khai mã hàng của mặt hàng Diazinon min 95% là 2933.59.10 theo Thông báo số 227/TB-TCHQ ngày 17/3/2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% theo đúng quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được biết và thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ (để hưng dẫn thực hiện toàn ngành);
- TCT;
- Vụ PC;
- Lưu: VT
, Vụ CST.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lưu Đức Huy
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi