Công văn 143/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 143/TCT-CS
V/v:Thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
 
 
Trả lời công văn số 5794/CT-KTT2 ngày 21/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về thuế GTGT đối với khoản chi phí chia sẻ để sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng EVN của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế như sau:
“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”
Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”
Khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”
- Điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”
Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Hợp đồng mua bán điện (PPA) ngày 12/12/2013 ký giữa EVN và Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Công ty BOT) quy định Công ty BOT phải chia sẻ với EVN khoản tiền 20.392.217 USD để được sử dụng các công trình của dự án Cơ sở hạ tầng EVN như đường vào nhà máy và bãi thải xỉ ban đầu, kênh xả thải dùng chung, cảng và công trình cơ sở hạ tầng liên quan là các công trình phục vụ cho việc phát triển và vận hành nhà máy điện của Công ty BOT thì khoản tiền này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và Công ty BOT được kê khai khấu trừ thuế GTGT của khoản chi này nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định.
Căn cứ điểm 5.c Phụ lục 3 của Hợp đồng mua bán điện (PPA) ngày 12/12/2013 ký giữa EVN và Công ty BOT và công văn số 4494/EVN-TTĐ ngày 29/10/2015 của EVN về việc giao Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3) thay mặt và đại diện cho EVN nhận khoản tiền thanh toán nêu trên từ Công ty BOT thì đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân xuất hóa đơn GTGT bán ra cho Genco3 với giá trị và thuế GTGT đầu ra giống như hóa đơn GTGT Genco3 xuất cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 là không có căn cứ thực hiện.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, DNL-TCT;
- Lưu VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy
Thuộc tính văn bản
Công văn 143/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 143/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 12/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!