Công văn 1220/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1220/TCT-CS

Công văn 1220/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1220/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Văn Nam
Ngày ban hành:09/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 1220/TCT-CS
V/v: hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011
 
 
 

Kính gửi:
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị.
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CV-TPL ngày 17/12/2010 và công văn số 08/CV-TPL ngày 23/12/2010 của Công ty TNHH một thành viên Thiên Phú Lộc, công văn số 16/CV-XDMT ngày 6/1/2011 của Công ty TNHH một thành viên xăng dầu dầu khí Miền Trung về việc xuất hóa đơn đối với tài sản đấu giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 12, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:
“Điều 12. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trùng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.”
“Điều 14. Lập hóa đơn
1. Nguyên tắc lập hóa đơn
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để trực tiếp quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”
Tại khoản 5, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quy định:
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho người mua theo quy định tại Nghị định này. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”
Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế căn cứ vào quy định nêu trên và trên cơ sở thực tế hồ sơ cụ thể về vay vốn giữa doanh nghiệp và Ngân hàng để xác định quyền sở hữu đối với tài sản đảm bảo tiền vay bán đấu giá để thi hành án dân sự theo quy định của Luật dân sự.
Trường hợp tài sản trước khi đấu giá vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có tài sản kê biên phải lập hóa đơn khi bán đấu giá tài sản đó. Trường hợp quyền sở hữu trước khi đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác, thì tổ chức, cá nhân được chuyển giao lập hóa đơn cho người trúng đấu giá. Tổ chức, cá nhân lập hóa đơn cho tài sản bị kê biên, bán đấu giá để thi hành án có trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ việc bán tài sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân có tài sản bị kê biên, bán đấu giá hoặc tổ chức, cá nhân được xác lập quyền sở hữu mới với tài sản có thể thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn cho các tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.
Trường hợp doanh nghiệp có tài sản kê biên phải lập hóa đơn khi bán đấu giá tài sản nhưng không thực hiện lập hóa đơn giao cho người mua tài sản kê biên thì cơ quan thuế tiến hành lập Biên bản xử phạt về hành vi bán hàng không lập hóa đơn theo quy định tại khoản 5, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và cùng với việc bị xử phạt, doanh nghiệp phải lập hóa đơn cho người mua. Cơ quan thuế theo dõi việc khai và nộp thuế đối với tài sản này theo quy định tại Luật Quản lý thuế và đôn đốc doanh nghiệp có tài sản kê biên thi hành án phải kê khai, nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN như đối với khoản thuế phát sinh khi doanh nghiệp tự bán tài sản.
Trường hợp doanh nghiệp có tài sản kê biên vẫn tiếp tục không chịu lập hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày bị xử phạt hoặc tài sản đấu giá là tài sản của tổ chức, cá nhân không có hóa đơn thì cơ quan thi hành án lập hóa đơn cho tài sản đấu giá để thi hành án. Cơ quan thuế thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho cơ quan thi hành án theo đề nghị để lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm nộp các khoản thuế phát sinh vào NSNN từ việc bán tài sản do mình lập hóa đơn.
Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế biết và căn cứ tình hình cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Thiên Phú Lộc;
- Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Miền Trung;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT)(2b);
- Vụ TTHT, Vụ TVQT (AC);
- Lưu: VT, CS(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi