Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 11515/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập SXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An
 
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1949/HQLA-NV của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thời hạn nộp thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1) Về thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
- Căn cứ Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: “…nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
- Căn cứ Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thời hạn nộp thuế thì:
“1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:
a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:
a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu…
c.4) Kiểm tra, phát hiện không đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại điểm a khoản này: người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế và tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định.”
Đối chiếu quy định nêu trên thì:
- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trường hợp người nộp thuế không đáp ứng đủ một trong các điều kiện theo quy định nêu trên và không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải nộp thuế theo quy định trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.
- Về thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện theo quy định tại Luật Thuế GTGT.
2) Về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.
Khoản 20 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ các quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC); để phối hợp
- Vụ Chính sách thuế (BTC); để phối hợp
- Lưu: VT, TXNK-Hòa (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái
 
 

thuộc tính Công văn 11515/TCHQ-TXNK

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11515/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:22/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 11515/TCHQ-TXNK

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOM

Official Dispatch No. 11515/TCHQ-TXNK dated September 22, 2014 of the General Department of Customs on VAT on raw materials imported for manufacturing exports
To: Customs Department of Long An province
The General Department of Customs received the Dispatch No. 1949/HQLA-NV of Customs Department of Long An province regarding deadline for VAT payment. The General Department of Customs hereby responds as follows:
1) With regard to VAT on raw materials and supplies imported for manufacturing exports.
- Clause 20 Article 5 of the Law on Value-added tax prescribes: “... raw materials and supplies imported for manufacturing or processing exports under a manufacturing or processing contract with a foreign party” are not subject to VAT.
- Pursuant to Article 20 of Circular No. 128/2013/TT-BTC dated September 10, 2013 of the Ministry of Finance on deadline for paying tax:
“1. With regard to raw materials and supplies imported for manufacturing export:
a) In order to be permitted to apply the 275-day time limit from the registration date of the customs declaration, the taxpayer must satisfy the requirements below:
a.1) The taxpayer owns, not rents, a manufacturing plant in Vietnam’s territory that are suitable for the raw materials and supplies imported for manufacturing exports...
c.4) If any of the requirements set down in Point a of this Clause is not complied with: the taxpayer shall pay all the taxes and late payment interest for the period from the registration date of the customs declaration to the day on which taxes are paid, and also incur penalties as prescribed.”
Pursuant to the aforesaid regulations:
- Imported goods being raw materials and supplies of manufacturing exports must satisfy the requirements in Point a Clause 1 Article 20 of Circular No. 128/2013/TT-BTC to apply the 275-day time limit for paying tax. If the taxpayer fails to satisfy any of such requirements and is not guaranteed by a credit institution, tax must be paid before customs clearance is granted.
- With regard to VAT on raw materials and supplies imported for manufacturing exports, Customs Department of Long An province shall comply with the Law on Value-added tax.
2) With regard to customs procedures applied to raw materials and supplies imported for manufacturing exports.
Clause 20 Article 5 of Circular No. 219/2013/TT-BTC prescribes: “Procedures for determining the cases in which VAT is not collected shall comply with instructions of the Ministry of Finance on customs procedure, customs supervision and inspection, export tax, import tax, and administration of taxes on exported and imported goods”.
Customs Department of Long An province must adhere to regulations on customs procedures applied to raw materials and supplies imported for manufacturing of exports in Circular No. 128/2013/TT-BTC.
Customs Department of Long An province is responsible for the implementation of this Dispatch./.
For the Director of the General Department of Customs
The Deputy Director
Nguyen Duong Thai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 11515/TCHQ-TXNK DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi