Công văn 10985/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 10985/BTC-TCHQ
V/v: Hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012
 
 

Kính gửi:
Công ty TNHH Dung Ngọc.
(Đ/c: Số 43-45 Ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
 
Trả lời công văn số 01/12/CV-DN ngày 18/2/2012 của Công ty TNHH Dung Ngọc về đề nghị hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Về khấu trừ thuế giá trị gia tăng:
Tại khoản 2, Điều 12 Luật thuế GTGT thì điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định “có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu”;
Tại tiết a.1.3 điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.
Căn cứ quy định trên, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Công ty TNHH Dung Ngọc phải có đầy đủ hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp Công ty không có hóa đơn GTGT khi thu mua nguyên liệu đầu vào thì không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT.
- Về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thì:
“1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra, mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, …; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm”.
Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dung Ngọc thu mua phế liệu - bình ắc quy chì thải từ các cơ sở thu gom phế liệu rải rác trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận (hoạt động mua phế liệu của Công ty không phải là hoạt động “mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra”) mà không có hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật thì các khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
2. Về miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP:
- Trường hợp Công ty TNHH Dung Ngọc, nếu Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP và mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty được Bộ Công Thương xác định là sản phẩm được tái chế từ ắc quy chì phế thải thuộc “Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải” quy định tại khoản 2 Phần C Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm Nghị định số 04/2009/NĐ-CP thì mặt hàng này khi xuất khẩu được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP.
Ngoài ra, Công ty phải thực hiện quy định về cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
- Thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tiết c.4.2, điểm c, khoản 1, Điều 11 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó:
+ Công ty phải xuất trình luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế kỹ thuật của dự án, trong đó nêu công suất hoặc công suất thiết kế của cơ sở xử lý chất thải nguy hại là cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” từ ắc quy chì phế thải: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; văn bản cam kết của Công ty về tính chính xác, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty được tái chế từ phế liệu chì thải từ cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” từ ắc quy chì phế thải và công suất của cơ sở này: 01 bản chính.
+ Công ty thực hiện đăng ký số lượng mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” miễn thuế với cơ quan Hải quan nơi có cơ sở sản xuất “chỉ thỏi chưa tinh luyện” của Công ty.
Để quản lý việc miễn thuế mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty Dung Ngọc đúng đối tượng, đúng số lượng, phù hợp với công suất hoặc công suất thiết kế của cơ sở xử lý, tái chế “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty, cơ quan hải quan căn cứ công suất do doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và quản lý số lượng mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty dựa trên phiếu theo dõi trừ lùi. Doanh nghiệp sử dụng phiếu theo dõi trừ lùi do cơ quan hải quan cấp để xuất khẩu mặt hàng chì thỏi miễn thuế ở các cửa khẩu khác nhau trên toàn quốc.
+ Sau khi xuất khẩu hết số lượng “chì thỏi chưa tinh luyện” miễn thuế theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp, Công ty có trách nhiệm nộp lại phiếu theo dõi trừ lùi cho cơ quan hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để được cấp tiếp phiếu theo dõi trừ lùi mới.
Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dung Ngọc được biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC), TCT;
- Lưu: VT, TCHQ (49)
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường
 

thuộc tính Công văn 10985/BTC-TCHQ

Công văn 10985/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10985/BTC-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:15/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 10985/BTC-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi