Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xác nhận hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu chính thực hiện dự án ODA

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06 TC/TCT NGÀY 02 THÁNG 1 NĂM 2004

VỀ VIỆC XÁC NHẬN HOÀN THUẾ GTGT CHO NHÀ THẦU CHÍNH

THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của các Ban quản lý dự án, nhà thầu và một số Cục thuế về vấn đề xác nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các nhà thầu chính tham gia thực hiện dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại điểm 3.4, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính có quy định về trách nhiệm của chủ dự án trong việc xác nhận hồ sơ hoàn thuế như sau: Trường hợp hoàn thuế cho nhà thầu chính thì hồ sơ hoàn thuế GTGT của nhà thầu chính phải có ý kiến xác nhận của chủ dự án về số thuế GTGT được hoàn trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế.

Trong quá trình thực hiện qui định trên, nhiều chủ dự án do không kiểm soát được đầu vào của các nhà thầu, không có ý kiến xác nhận về số thuế GTGT đề nghị hoàn của các nhà thầu nên cơ quan thuế chưa đủ điều kiện giải quyết hoàn thuế theo quy định cho các nhà thầu chính. Nhằm khắc phục vướng mắc nêu trên, căn cứ vào ý kiến của các Bộ và các Ban quản lý dự án, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm về việc xác nhận số thuế GTGT nhà thầu chính đề nghị hoàn như sau:

1. Chủ dự án khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận về số thuế GTGT đề nghị hoàn của nhà thầu chính theo nội dung qui định tại điểm 3.4, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên. Nội dung xác nhận ghi rõ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đầu vào đề nghị hoàn của công trình, hạng mục công trình đã thực hiện hoặc hoàn thành bàn giao. Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ không sử dụng cho dự án đề nghị loại trừ không được hoàn thuế.

Trường hợp chủ dự án không xác định được số thuế GTGT được hoàn và không được hoàn như nêu trên thì chủ dự án có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận:

- Giá trị khối lượng hoàn thành đến thời điểm đề nghị hoàn thuế.

- Giá trị thực tế thanh toán đến thời điểm đề nghị hoàn thuế.

2. Đối với các nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế, trong trường hợp nhà thầu chính giao thầu lại cho các nhà thầu phụ thực hiện một phần công việc của hợp đồng ký với chủ dự án, nhà thầu chính phải kê khai rõ giá trị khối lượng công trình đã giao thầu cho các nhà thầu phụ và sao gửi các hợp đồng giao thầu cho cơ quan thuế. Hóa đơn GTGT do các nhà thầu phụ lập và kê khai trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế phải ghi đầy đủ, đúng qui định.

Trường hợp nhà thầu chính thực hiện đồng thời dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát và các dự án không sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, nhà thầu chính phải kê khai rõ, tách riêng giá trị hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng cho từng dự án. Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho nhiều dự án không kê khai được riêng thì chỉ được kê khai, khấu trừ 1 lần toàn bộ thuế GTGT đầu vào cho dự án không sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, không được kê khai hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát.

3. Về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc giải quyết hoàn thuế GTGT cho nhà thầu chính:

Khi nhận các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của các nhà thầu chính, cơ quan thuế phải kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được lập đầy đủ, đúng qui định có xác nhận của chủ dự án theo hướng dẫn nêu trên thì cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xem xét giải quyết hoàn thuế theo đúng qui định. Nếu hồ sơ chưa đủ, chưa đúng qui định hoặc chưa đủ điều kiện để xét hoàn thuế thì phải thông báo cho nhà thầu chính, chủ dự án, nêu rõ nguyên nhân, lý do.

Để thực hiện hoàn thuế kịp thời, đúng chế độ, đề nghị các Cục thuế tăng cường kiểm tra các trường hợp hoàn thuế GTGT của các dự án ODA. Khi xem xét hồ sơ hoàn thuế của các nhà thầu chính thực hiện đồng thời nhiều dự án cần kiểm tra, đối chiếu thuế GTGT đầu vào của các hợp đồng thực hiện dự án ODA và các dự án khác; Đối với các đối tượng xin hoàn thuế GTGT là các nhà thầu nước ngoài trong giai đoạn kết thúc hợp đồng phải tổ chức kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT.

Đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các Ban quản lý dự án kiểm tra và xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn nêu trên. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, hướng dẫn các nhà thầu lập hồ sơ hoàn thuế theo qui định và giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của các nhà thầu chính đã lập đủ hồ sơ.

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 06/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xác nhận hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu chính thực hiện dự án ODA
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/TC/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 02/01/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
_______
No.: 06 TC/TCT
Re: certification of VAT refund for main contractors implementing ODA projects
Hanoi, January 2, 2004
 

To:
- Ministries, ministerial-level bodies and Government bodies;
- People’s committees of provinces and centrally-managed cities;
- Taxation Departments of provinces and centrally-managed cities

The Ministry of Finance has received numerous suggestions from the project management units, contractors and a number of taxation offices in relation to the certification of the application files for VAT refund for main contractors engaging in the implementation of projects using concessional ODA which is granted by State budget. The Ministry of Finance provides guidelines as follows:
Section IV.3.4 of Circular 41/2002/TT-BTC dated May 3, 2002 of the Ministry of Finance provides for the responsibilities of the project owners for certifying the application files for VAT refund as follows: in case of tax refund for main contractors, application files for VAT refund must include the certification of Project owners on the amount of VAT to be funded prior to submission thereof to taxation agency.
During the implementation of the above-mentioned provisions, project owners who have no written certification on the amount of VAT suggested by contractors due to fairlure of controlling input elements of contractors, the tax agency is unable to approve the tax refund for the main contractor. To resolve the above obstacle, in consideration of opinions from relevant ministries and project management unit, the Ministry of Finance provides its additional guidelines for the certification of the amount of VAT that the contractors suggest to be refunded as follows:
1. Upon receipt of the application files for tax refund from the principle contractors, the project owners are responsible for verifying and certifying the amount of VAT that the contractors suggest to be refunded as set forth in Section IV.3.4 of Circular No. 41/2002/TT-BTC stated above. The certification must specify the amount of VAT of input goods and services suggested to be refunded of the construction works or parts of the construction works that have been carried out or completed and handed over. The amount of VAT of goods and services that have not been used for the project shall be removed and not eligible for tax refund.
In case of failure by the project owners to specify the amount of VAT to be refunded and not eligible to be refunded as guided above, the project owners are responsible for verifying and confirming the following:
- Value of the completion volume as at the time of requesting for tax refund.
- Value of the actual payment as at the time of requesting for tax refund.
2. In respect of the principle contractors eligible for tax refund, if the principle contractors assign sub-contractors to perform part of the works in the contract signed with the project owners, the principle contractors shall (i) clearly declare the value of the volume of the construction works assigned to sub-contractors to perform, and (ii) make copies of and forward the sub-contracts to the tax agency.  VAT invoice that the contractors issue and declare in the application files of tax refund must be fully recorded in compliance with the existing provisions.
In case of implementing concurrently projects using concessional ODA allocated by the State budget and projects not using concessional ODA allocated by the State budget at the same time, the principle contractors shall clearly declare and separate value of input goods and services that are used for each project.  In case of the invoices for purchase of goods and services, which have been used for more than one projects and may not be declared separately, it is only entitled to make a single declaration for and deduction of the entire VAT inputs of the projects not using concessional ODA allocated by State budget and not allowed to declare for VAT refund with respect to the projects using concessional ODA funded by State budget.
3. Responsibilities of tax agency in relation to settlement of VAT refund for the principle contractors:
Upon receipt of the application files for tax refund from the principle contractors, the relevant tax agency has to examine the application files and then, approve and conduct the tax refund if the application files have been prepared in conformity with the existing provisions and certified by the project owners. Where it is found that the application files are insufficient or do not conform to the existing provisions or do not satisfy requirements for tax refund, the tax agency shall notify the principle contractors and project owners, clearly stating the reasons.
In order to timely and properly carry out the VAT refund, the Ministry of Finance proposed that the tax agency of provinces and centrally-managed cities strengthen their inspection of VAT refund for ODA projects. Upon consideration of the application files for tax refund from the principle contractors, who are concurrently carrying out more than one projects, it is required that VAT inputs of the ODA projects-related contracts and other contracts must be examined and collated. The examination must be conducted prior to carrying out VAT refund if the tax refund applicants are those who are the foreign contractors in the process of termination of the contracts.
The Ministry of Finance recommended that ministries, people’s committees of the provinces and centrally-managed cities coordinate and direct the project management units to examine and certify the application files for VAT refund in accordance with the aforesaid guidelines. Taxation departments of provinces and centrally-managed cities are responsible for examining and guiding the contractors to prepare the application files for tax refund in accordance with the existing provisions and then carrying out the VAT refund in a timely to principle contractors who satisfy the application file.
 

 
Truong Chi Trung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!